Fagdag – Docker

Jan 29, 2016 | Fagdag

Formålet med dagen var å se på Docker som verktøykasse og avmystifisere innholdet i den. Dernest å gi et godt innblikk i når Docker ikke skal benyttes samt når det kan være mest hensiktsmessig. I tillegg ønsket vi å gi et innblikk i praktisk bruk av Docker. 

Dagens progam var satt sammen av Lars, Roy, Morten og John-Sigvald.

08:30 Velkommen

09:00 Introduksjon og program for dagen – Lars

09:10 Experience report – Roy

10:00 Oppgave – Docker 101

10:30 Introduksjon til Docker sin verktøykasse – John Sigvald

11:00 Oppgave – Docker compose

11:30 Lunsj

12:15 Oppgave – Play with Docker

14:30 Gruppene fremlegger resultat

15:00 Avslutning og evaluering

Det var et stort engasjement gjennom hele dagen. Vi fikk prøvd ut verktøykassen og bygget en forståelse av når verktøyene kan brukes. Dagen ble avsluttet med en pizza og øl for de som ikke var rammet av stormen i Bergen.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551