Fagdag – Internet of Things

Feb 29, 2016 | Fagdag

Formålet med fagdagen var å gi et overblikk over de ulike anvendelsesområdene som Internet of Things synes å kunne få i fremtiden samt gi et praktisk innblikk i de ulike sensorteknologier som stadig blir bedre og billigere.

Dagens progam var satt sammen av Sondre, Arnstein og Arild.

08:30 Velkommen v/Sondre

09:00 Introduksjon til IOT v/Arnstein og Sondre

10:30 Elektronikk grunnkurs v/Ar<ild

11:30 Lunsj

12:00 Praktiske oppgaver i grupper v/alle

14:55 Hva skal vi bruke dette til? v/alle

Vi fikk i løpet av dagen bygget sensorer som vi klarte å kommunisere over internett.

Vi hadde for dagen kjøpt inn et Arduino Toolkit. Her var det mange ulike typer sensorer. Alt fra bevegelsessensor, fuktighetssenor, Ultrasonic sensor, lyssensor, etc. Det var også flere motorer i toolkittet slik at det var mulig å bygge en robot.

Det ble et stort engasjement omkring dette og vi fikk virkelig testet hvor enkelt det er å lage prorgramvare mot disse IoT sensorene.

Dagen ble til kveld og vi avsluttet fredagskvelden med øl og pizza.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551