Fagdag – Teamutvikling og konflikthåndering

May 3, 2016 | Fagdag

Læringsmålene for dagen var å utvikle bedre forståelse for egen adferd i team, hvilken effekt vi som teamdeltager har på andre og å forstå hvilken adferd som gjør andre i teamet bedre. Andre halvdel av dagen handlet om konflikthåndtering. Målsetningen var å gi et innsyn i hvordan konflikter utvikler seg, hvordan møte den vanskelige teamdeltager og hvordan megle i konflikter.

Programmet for dagen var lagt opp slik:

09:00 Hva mener vi er viktig adferd i team?

09:20 Hvordan gjøre andre i ditt team gode?

09:50 Pause

10:00 Åtte grunnleggende ferdigheter som skaper gode team

10:50 Pause

11:00 Superteams

11:45 Lunsj

12:15 Erfaringsrapport fra en konflikt i team

12:30 Hva er konflikthåndtering?

13:00 Hva kjennetegner de ulike vanskelige teamdeltagernes personprofil?

13:30 Hvilken adferd er rød adferd for de ulike personprofiler?

14:00 Konfliktmegling

15:00 Oppsummering

Dagen ble en stor suksess og tilbakemeldingene fra de 19 deltagerne var gode. Dagen ble evaluert til 5.5 av 6 mulige poeng. Noen som er svært godt.

Vi avsluttet fredagen med øl, gaming og en tur på byen.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS Karl Johansgt 25 0159 Oslo Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no +47 924 14 706
Sonat Consulting Bergen AS Sandviksboder 5 5034 Bergen Kontakt: jonny.klemetsen@sonat.no +47 982 19 551