Fagdag – Front-end utvikling med React

May 27, 2016 | Fagdag

Formålet med dagen var å gi en introduksjon til React som er en front-end teknologi stadig flere av våre kunder benytter seg av. Facebook er ikke bare sosiale medier. Det er blitt et tungt teknologiselskap som setter standarder for teknologiutvikling. React er deres utviklingsverktøy for front-end utvikling. React har en del sterke sider som at det lar seg bruke sammen med annen front-end teknologi.

Agenda for dagen var:

09:00 – Short history of Javascript

09:30 – Introduction to React – Thinking React

10:00 – Hands-on – Oppgaveløsning A

12:00 – Lunsj

12:30 – Tools and toys; Npm, Webpack, Redux, React router, ES6, ESLint, (Yaml, sass, BEM, karma)

13:30 – Hands-on II – Oppgaveløsning B

15:00 – Presentasjon av resultater fra oppgaveløsningen

Dagen ble rundet av med evaluering og scoringen for dagen ble 5.5 av 6 mulige.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551