Fagdag – Maskinlæring

Jun 21, 2016 | Fagdag

Formålet med dagen var tre delt; Skape foreståelse av hva Maskinlæring er, når man kan bruke Maskinlæring og ikke minst når skal man ikke bruke Maskinlæring.

Det var knyttet stor spenning til dagen. De fleste hadde ikke kjennskap til temaet og David Fredman var faglig ansvarlig for innholdet. Dette var utformet i samarbeid med Ricki Sickenger og Helge Skjellevik. Vi tvilte ikke på det faglige innholdet siden David nettopp har ankommet oss fra en stilling ved UiB innen dette fagområdet. Ved UiB har han  hatt ansvar for en gruppe forskere i avdelingen for Informatikk. Arbeidet har omfattet utvikling av dataanalysemetoder for store datamengder for å forstå hvordan gener utvikler seg.

Programmet for dagen var:

09:00 – Introduksjon til dagen / Hva maskinlæring? – David 

09:20 – Linear regresjon og kostfunksjon – Ricki

10:00 – Oppgave #1 – Linear regresjon

10:50 – Logistisk regresjon, og klassifisering – Ricki

11:15 – Oppgave #2 – logistisk regresjon og klassifisering 

11:45 – Lunsj

12:15 – Evaluering av oppgaven – Vurdering av resultatene fra kjøring – false positives osv (f1 score,…)

13:10 – Azure ML, osv,. Demo med Azure ML

13:20 – Kort intro til datasettet – David

13:30 – Oppgave #3: Bruke Azure ML

14:10 – Deep learning intro – David

14:30 – Oppgave #4 – Deep learning playground

15:00 – Oppsummering, evaluering og avslutning

Dagen ble meget interessant og en erkjennelse av at det er mye vi ikke kan om dette området. Vi ser flere drivere av denne teknologien. Det ene er tilgang til mye data,  det andre er økt datamaskinkapasitet til analyseformål og ikke minst at det er kommet mange lav-terskel verktøy som er tilgjengelig på nett.

Dagen ble evaluert til en 5.5 av 6 i overall score.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551