Fagdag – Lean programvareutvikling

Nov 30, 2016 | Fagdag

Denne fredagen hadde vi satt av tiden til å jobbe litt med teknikker som relaterer seg til mer effektiv programvareutvikling. Vi ønsket å gå inn på teknikker fra Lean IT konseptet hvor Mary Poppendick er en av foregangskvinnene i faget.

Kjøreplanen for dagen var:

08:30 – 08:45 Kort introduksjon til temaet

08:45  – 09:30 Hva er Lean?

09:30 – 10:15 Sløsing og verdistrømmer i programvareutvikling

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 11:15 Gruppeoppgave #1 – Vi ser på konkrete case i hverdagen

11:15 – 12:00 Lunsj

12:00 – 12:45 Gruppeoppgave #2 – En oppdragsgiver presenterer sine utfordringer

12:45 – 15:00 Vi analyserer caset og ser på ulike løsningsalternativer

15:00 – 15:30 Presentasjon av analysene og løsningsforslagene i plenum

Utbyttet av dagen var innspill til vår kunde om forbedringsmulighetene som ligger å benytte Lean teknikker innen programvareutvikling. Vi fikk også inspirasjon til å ta dette med ut til våre kunder for å skape større verdi for våre kunder.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551