Årets julegave

Dec 21, 2016 | Uncategorized

Årets julegave går til kreftsaken for barn. Det har vært en sak flere av våre ansatte har fått oppleve i nærfamilie. Det er Team Rynkeby som står for innsamlingen og honoraret går uavkortet til kampen mot barnekreft.

KREFTSYKE BARN

Team Rynkeby støtter kampen mot barnekreft gjennom lokale innsamlinger i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Færøyene og Island.

Barnekreft er en meget alvorlig sykdom. Selv om vitenskapen har kommet så langt de senere årene at det i dag er mulig å redde 80 prosent av alle barn som får påvist kreft, er sykdommen fortsatt den som forårsaker flest sykdomsrelaterte dødsfall blant barn i alderen 1 til 15 år.

Samtidig må en del av barna som overlever kreft, leve resten av livet med alvorlige skadevirkninger av behandlingen de har fått. Noen blir sterile, andre må amputere lemmer og enkelte får så alvorlige hjerneskader at de aldri vil kunne leve et normalt liv.

VITENSKAPEN VET IKKE HVORFOR BARN FÅR KREFT

Den største utfordringen når det gjelder å bekjempe sykdommen, er at barnekreft ikke er nøyaktig lik voksenkreft. Faktisk vet ikke forskerne hvorfor barn får kreft.

Derfor er det behov for målrettet forskning på barnekreft, slik at vitenskapen kan finne svaret og utvikle bedre og mer skånsomme behandlingsformer som gjør at barna ikke bare overlever, men kan leve et normalt liv etter sykdommen.

Mesteparten av pengene som Team Rynkeby hvert år gir til barnekreftorganisasjoner i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Færøyene og Island, går nettopp til å støtte forskning på barnekreft.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551