Årets første fagdag – Tema: Innovasjon

Feb 5, 2017 | Fagdag

Årets første fagdag ble avholdt hos Helse Bergen med 20 deltagere. Magnus Alvestad hadde vært så generøs at han stilte til disposisjon nytt testutstyr. Vi fikk en anledning til å teste ut Virtual Reality utstyret; HTC Vive og Kinect. I tillegg hadde Helse Bergen fått tilgang til Microsoft HoloLens som er første genrerasjon Augmentet Reality(AR).

Programmet for dagen:

09:00 Introduksjon av dagen ift; læringsmål – Kjartan Storli

09:15 Introduksjon til innovasjonsteknikker – Kjartan Storli

10:00 Hva gjør Helse Bergen innen Innovasjon? Hva er Helse Bergen sin innovasjonslab? – Magnus Alvelstad

11:00 Introduksjon av arbeidsoppgaver og demontrasjon av AR og VR utstyr – Magnus Alvestad/Kjartan Storli

12:00 Lunsj

13:00 Gruppeoppgave – Vi gjennomfører en åpen innovasjonsprosess

15:00 Presentasjon av løsninger i plenum

15:30 Wrap-up

Vi tok deretter turen ned fra Bikuben til det mest naturlige stedet; Bien. Her ble det godt øl og god mat.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS Karl Johansgt 25 0159 Oslo Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no +47 924 14 706
Sonat Consulting Bergen AS Sandviksboder 5 5034 Bergen Kontakt: jonny.klemetsen@sonat.no +47 982 19 551