Fagdag – Serverless

Feb 24, 2017 | Fagdag

Det var stor spenning knyttet til temaet og Petur hadde sammen med Stig og Roy forberedt det faglige innholdet og treningsoppgavene. Denne fagdagen ble holdt utenfor våre lokaler siden vi har et stort prosjekt kjørende i våre lokaler.

Program for dagen

08:30 – 09:00   Velkommen

09:00 – 09:30   Hvordan presentere løsning på Serverless treningsoppgaven?

09:45 – 10:30   Serverless introduksjon

10:45 – 11:30   Serverless with Amazon Lambda

11:30 – 12:00   Lunsj

12:00 – 15:00 Trening på utvikling og deploy av FaaS i Amazon

15:00 – 15:30 Presentasjon av resultat fra oppgaven

Det var en god introduksjon til temaet. Oppgavene ble løst med stort engasjement og vi fortsatte fredagskvelden på Una med noe å spise samt godt øl.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551