Fagdag – User Interfaces

Apr 2, 2017 | Fagdag

Tradisjonen tro så ble det holdt en fagdag i mars om user interface. Dagen var planlagt over lang tid av Ricki, Tobias og Øyvind. Dagen var lagt til Radisson Bryggen. Programmet var tett pakket og tempoet stort.

Program:

08:45 – 09:00 Innledning og læringsmål for dagen – Ricki

09:00 – 09:45 Grensesnitt trender/forskning/framtiden – Sondre

09:45 – 10:05 Grunnregler for godt UI design – Øyvind

10:05 – 10:15 Design for hackers – Tobias

10:35 – 11:05 Hva kjennetegner gode team? – Jonny

11:05 – 11:30 Gruppeoppgave #1 – Analyse av brukergrensesnitt

11:30  – 12:15 Lunsj

12:15 – 12:30 Presentasjon av gruppeoppgave #1

12:30 – 13:30 Gruppeoppgave #2 – Utvikling av brukergrensesnitt

13:30 – 14:00 Presentasjon av oppgaven

14:00 – 14:10 Pause

14:10 – 14:40 Atomic design + storybook

14:40 – 15:10 Gruppearbeid #3 – Storybook

15:10 – 15:30 Evaluering av team og gruppene

15:30 – 16:00 Oppsummering og avrunding

Dagen ble evaluering til godt over 5 poeng av 6 mulige. Vi avsluttet fredagskvelden med en tur på Escalon med tapas og vin/øl. Deretter ble det shuffleboard m.m.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551