Fagdag – sikkerhet og hacking

Jun 9, 2017 | Fagdag

Det ble en meget aktuell fagdag siden verden rett i forkant fikk kjenne på frykten for en nytt datavirus; WanneCry. Denne dagen ble meget bra og vi fikk innsyn i noen av de fremste skrekk eksempler på datainnbrudd. Det ble en fagdag der vi fikk diskutert ulike tiltak for å redusere mulighetene for å bli utsatt for datainnbrudd og hacking. Vi fikk også brukt litt tid til å teste ut våre ferdigheter på etisk hacking.

08:30 Innledning – Sondre og Jonny

09:00 Historier fra virkeligheten – Morten

09:40 Gruppeoppgave – Refleksjon over sårbarhet og mulige tiltak

10:30 Erfaringsrapport – Pen Testing – Joakim Hop

11:30 Lunsj

12:00 Praktisk hacking

15:00 Oppsummering

15;30 Avrunding

Det ble en dag med stort engasjement blant de 25 deltagerne. Dagen ble rated til 5.5 av 6 hvilket er meget bra.

Ettermiddagen ble avsluttet med en tur ut for å spise og noen kalde øl.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551