Fagdag – August

Aug 28, 2017 | Fagdag

Milepæl for Sonat Consulting 

Fredag 25. august arrangerte vi fagdag med to parallelle sesjoner. Dette representerer en milepæl for oss i Sonat Consulting AS da det er første gang vi gjør dette.

Vi startet dagen med en felles gjennomgang på drift i selskapet før vi gikk til de ulike sesjonene.

Tema for fagdagen var:

  • Progressive Web Apps

  • Avviksdeteksjon & zero/one-shot Learning

Frontend-gruppen med Ricki som ansvarlig hadde valgt tema Progressive Web Apps. Det ble først holdt foredrag før vi satte i gang med oppgaver. I tillegg til foredrag om PWA, hadde vi også en primer på SSL/TLS, sertifikater og LetsEncrypt. Oppgaven var å implementere en Progressive Web App med fungerende offline funksjonalitet gjennom Service Workers og intelligent caching. Dette var en veldig lærerik dag og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

Sonats avdeling for data science med David som ansvarlig hadde tema maskinlæring og fokuserte denne dagen på dype nettverk for avviksdeteksjon og state of the art-metoder for effektivt å trene maskinlæringsalgoritmer fra et eller flere eksempler. Det hadde i forkant blitt lest og forberedt tre forskingsartikler som ble presentert og diskutert utfra styrker, svakheter og hvordan disse kan komme de prosjekter vi arbeider i til gode. Oppgaven var deretter å skulle implementere de beskrevne metodene i rammeverkene Keras og Tensorflow. Det var en meget stimulerende dag med gode presentasjoner og fine diskusjoner.

Dagen ble avsluttet med sosialt samvær med god mat og drikke.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551