Sonat skal evaluere valget 2017

Sep 29, 2017 | Nyheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker en evaluering av hvordan Valgdirektoratet har løst utvalgte oppgaver knyttet til valggjennomføringen i 2017.

Evalueringen vil se på det valgadministrative systemet EVA, samt kommunikasjonen mellom direktoratet og brukerne av systemet, herunder:

  • Brukervennlighet og navigering

  • Informasjonen som er utviklet for å hjelpe brukerne i systemet

  • Støtten som direktoratet gir til brukerne

KMD ønsker at evalueringen også skal gi innspill til styringsdialogen mellom departementet og Valgdirektoratet. Mer spesifikt ønsker KMD innspill til hvordan målsettingene for Valgdirektoratets arbeid kan konkretiseres i et sett styringsparametere som kan bidra til å måle samfunns- og brukereffektene av direktoratets arbeid.

Våre gode samarbeidspartnere i Ideas2Evidence vil lede arbeidet med Sonat Consulting AS som støtte på utvalgte kriterier. Vi gleder oss til å ta fatt på en viktig samfunnsoppgave med en profesjonell aktør innen beslutningsstøtte og datainnsamling.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551