Nye krefter i Sonat Bergen

Sep 30, 2017 | Velkommen

Thomas Nøkling har første arbeidsdag i Sonat i dag 1.oktober. Han er utdannet Bachelor of Information Technology og har erfaring fra IT-bransjen siden 2005. Han har lang erfaring fra tele-, bank- og finans og offentlig sektor, med hovedvekt på portalløsninger og tjenesteorientert arkitektur. Thomas har blant annet vært sentral i utviklingen av eFaktura-løsninger for bank-, tele- og strømleverandør-kunder i Norge, og har  bred erfaring som Java-utvikler.

Dag Heradstveit har også første arbeidsdag i Sonat i dag. Han har en master i Informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Dag har allsidig erfaring, et lurt blikk og godt humør. Hans erfaring spenner seg fra ulike roller som rådgiver, koordinator og systemutvikler. Dag er nysgjerrig på teknologier og har derfor en bred teknologikompetanse som spenner seg fra Open Source, Java til Microsoft C#.Net. Han har arbeidet i offentlig sektor, telecom og media.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551