Fagdag – Blockchain

Oct 27, 2017 | Fagdag

Fagdagen i oktober hadde temaet Blockchain. Et tema som er behørig omtalt i media og hvor det knyttes store forventninger til. Roy og Jan-Terje stod for dagens innhold. Forberedelsene var grundige. De hadde fått med seg en internasjonal konferanse om temaet og Jan-Terje hadde satser endel av lommepengene sin på Bitcoin. Altså hadde vi med ganske kompetente fordragsholdere å gjøre.

09:00 – 09:30 Hva er Blockchain?  – Roy

09:30 – 10:00 Mining med Docker? – Roy og Jan-Terje

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:00 Hva er Bitcoin? – Jan-Terje

11:00 – 12:00 Hvordan ta i bruk Blockchain? – Gruppeoppgave #1

12:00 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:00 Presentasjon av oppgaven i Plenum

13:00 – 19:00 Strategisamling

Dagen ble holdt på Marsteinen. Vi var over 30 stk og våre gode kollegaer fra Oslo hadde også tatt turen til Panorama Hotell. Kvelden inneholdt god mat og drikke ut i de sene nattetimer. For de som ønsker å få et lite innblikk i Blockchain så har Roy skrevet en meget god artikkel på LinkedIn. Den finnes her: https://www.linkedin.com/pulse/blockchain-true-story-roy-kjellid/?trackingId=3dpru9cxRDtxhwuebU11NA%3D%3D

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551