Fagdag – Cloud Azure

Nov 24, 2017 | Fagdag

Fagdagen i November ble ledet av fagruppen for back-end teknologi. Naturlignok er cloud teknologi stadig mer i fokus. Denne dagen hadde vi satt Microsoft Azure på agendaen. Programmet for dagen var:

09:00 – 09:45 Introduksjon til Azure – Lennart

09:45 – 10:00 Pause

10:00 – 10:15 Demonstrasjon av grunnleggende prinsipper – Lennart

10:25 – 10:45 Presentasjon av VM & Docker tjenester i Azure med demo – John Sigvald

10:45 – 11:45 Oppgave om VM & Docker – John Sigvald

11:45 – 12:15 Lunsj

12:15 – 13:15 Azure Container Service (AKS) – Dag

13:15 – 13:25 Pause

13:25 – 13:55 Introduksjon Azure Storage Services & Functions – Olav Hugaas

13:55 – 15:00 Oppgave Azure Storage Services & Functions – Olav

15:00 – 15:30 Oppsummering av dagen & refleksjon – Olav

Dagen ble avrundet med juleøl og noe å spise.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551