Gaselleåret 2017

Dec 29, 2017 | Nyheter

Sonat Consulting AS ble i 2016 for første gang gasellebedrift. Dette er en bragd vi gjentok i 2017 etter et nytt år med positiv vekst i både omsetning og antall ansatte, gjennom året har vi både økt kundeporteføljen og ansatt flere gode kollegaer. For å møte våre kunders behov for kompetanse og tjenesteleveranser har vi fokus på å rekruttere erfarne og dyktige fagpersoner som igjen gir gode leveranser og tillit hos våre kunder.

I årene fremover vil behovet for teknisk kompetanse øke og endringer vil komme i stadig raskere tempo. Den digitale transformasjonen og fremmarsjen av nye tjenester og forretningsmodeller har gjort at ord og begreper som digitalisering, kunstig intelligens, virtual reality og IOT er blitt allment kjent. Tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av mulighetene gitt av ny teknologi og smartere løsninger.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å møte disse utfordringene og mulighetene som ligger i denne utviklingen. Derfor har vi fokus på å investere i og tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte.

Sonat åpnet i oktober 2017 avdeling i Oslo og vil således øke vår leveransekapasitet og tilstedeværelse flere steder i landet. Vi ser frem til et spennende 2018.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551