Hvordan kontinuerlig levere nye digitale tjenester til dine kunder?

Feb 15, 2018 | Nyheter

Historisk sett har selskaper her til lands kjørt produksjonssettinger på kvartals-basis, noen har da kanskje bare 4-5 produksjonssettinger i løpet av et helt arbeidsår. Dersom man har såpass få produksjonssettinger, vil en potensielt få et stort etterslep på etterspørsler og ønsker fra kunder. Samt, man kan i utgangspunktet ikke se på seg selv som agile når man bruker flere måneder på å tilpasse seg en raskt endrende markedssituasjon.

Det settes i dag høye krav til oppetid og stabile applikasjoner samtidig som “time to market” er blitt enda viktigere. Noe som gjenspeiles da flere og flere selskaper etterstreber å kjøre flere produksjonssettinger hver dag. Dersom man ikke oppfyller disse kravene står man i fare for å miste kunder i et konkurranseutsatt marked.

Google, Amazon og Microsoft er ledende på dette området. De kommer daglig med nye digitale tjenester i sin skyplattform. Vi har de siste årene sett på hva disse aktørene gjør, bygge oss god erfaring på området og har nå utviklet et kurs for teknologer som er spesielt interessert i dette temaet. I vårt første kurs vil vi se på Google sin teknologi som er Kubernetes.

Vi skal i dette kurset gi en lett introduksjon til Kubernetes som gjør det mulig å bedre oppetid, gi et mere stabilt driftsmiljø, ingen nedetid på deploy og ikke minst kortere “time to market”.

Kurset avholdes i Bergen 20.mars og går over en dag. Påmelding til sendes til geir.lilleboe@sonat.no. Pris per deltager er kr. 9000.

Mer informasjon finnes i dette produktarket.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS Karl Johansgt 25 0159 Oslo Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no +47 924 14 706
Sonat Consulting Bergen AS Sandviksboder 5 5034 Bergen Kontakt: jonny.klemetsen@sonat.no +47 982 19 551