Fagdag – Kubernetes

Mar 2, 2018 | Fagdag

Vi kjørte fagdag i Kubernetes som er brennhet for tiden. Dette var en fagdag med fokus på introduksjon til Kubernetes, som er blitt en industristandard når det kommer til kontainer-orkestrering.

Hovedfokus denne fagdagen var å forklare hva Kubernetes er og ikke minst lære vanlig arbeidsflyt når man bruker Kubernetes til å holde orden på containerne sine.

Vi hadde både teori og praktiske oppgaver som engasjerte og ga mange gode diskusjonner. Programmet for dagen var som følger:

09:00 – Innledning

09:10 – Oppsummering av container

09:30 – Introduksjon av Kubernetes

10.00 – Kubectl

10.20 – Minikube

11.00 – Oppgave – Minikube

12:00 – Lunsj

12:30 – Oppkobling mot sky-kluster

13:00 – Oppgaver Kubernetes i skyen

15:00 – Diskusjon og avrunding

Dagen ble avsluttet med god mat og drikke utover kvelden. Fagdagen ga både faglig og sosialt påfyll.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS Karl Johansgt 25 0159 Oslo Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no +47 924 14 706
Sonat Consulting Bergen AS Sandviksboder 5 5034 Bergen Kontakt: jonny.klemetsen@sonat.no +47 982 19 551