Velkommen til Ilya

Apr 3, 2018 | Velkommen

I dag har Ilya Chernomydik sin første arbeidsdag i Sonat. Han er en sterk tilvekst til vårt faglige miljø innen utvikling.

Ilya har en mastergrad i Computer Science fra universitetet i Perm. Han er en erfaren utvikler med kjernekompetanse innen Microsoft Technology, arkitektur og sikkerhet. Ilya har erfaring som systemutvikler, arkitekt, tekniskleder og prosjektleder. Han har tidligere jobbet innenfor bransjer som bank, finans og for systemleverandører. Ilya er interessert i ny teknologi og opptatt av «Clean Code» prinsipper.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551