Jarle Børsheim styrker vårt lag

Jarle Børsheim har sin første arbeidsdag hos oss i dag. Vi ser frem til hans bidrag til vår videre utvikling.

Jarle har lang erfaring med både front-end og back-end utvikling. Han har jobbet med .Net, Java og mobile løsninger. I tillegg til utvikling har han hatt roller som løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt og rådgiver. Han har erfaring fra blant annet offentlig sektor, ERP, olje og gass, helsesektor og energi. Jarle har også jobbet en del med forbedring av prosesser, automatisering og dokumentasjon.

Jarle sine arbeidsområder er back-end og front-end utvikling basert på Java, .Net, mobile løsninger, løsningsarkitektur og prosesser.

Sonat har i dag 49 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst siden oppstarten i 2012.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551