Fagdag – OpenIDConnect og Oauth2

Jun 22, 2018 | Fagdag

Sikkerhet får stadig større fokus og de fleste ledere vet å stille spørsmål knyttet til hvordan dette ivaretas. Utviklingen går raskt og nye standarder og teknologier kommer til. OpenIDConnect og Ouath2 er eksempler på det.

Dagen var bygget opp i god fagdag regi:

08:30:Innledning på dagen

09:00: Innlogging i historisk perspektiv

09:30: Pause

09:40: Introduksjon til OAuth 2.0 & OpenId Connect

10:25: Pause

10:35: Oppgave 1 – Autentisering/Autorisering

11:30: Lunsj

12:15: Oppgave 1 fortsetter

13:15: JWT i teori og praksis

13:45: Pause

13:55: Oppgave 2 – JWT

14:15: Demo auth0

Evalueringen av dagen stod til snittkarakter 5 av 6. Hvilket er meget bra. I god tradisjon så ble det øl med noe å spise i etterkant. Oppslutningen til denne fredagspilsen var som vanlig bra.

 

 

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551