Fagdag – Fasilitering og Workshopledelse

Sep 1, 2018 | Fagdag

Etter en god sommer var det klart for en ny fagdag. Siste dagen i august. Og denne gangen i medielaben til NCE Media. Læringsmålene var å sette alle i stand til å lede og fasilitere en workshop eller et arbeidsmøte. Her var målsetningen å gi grunnleggende trening i bruk av noen av våre sentrale verktøy til dette.

Totalt var vi 28 deltagere gjennom hele dagen og engasjementet og stemningen var stor.

Kjøreplanen for dagen var:

09:00 Introduksjon til fasilitering av workshop og fagdager – Jonny

09:30 Experience report – David

09:45 Pause

10:00 Grunnprisinsipp i fasilitering med oppgave

10:45 Design av workshops og kurs med oppgave

11:30 Lunsj

12:15 Dreieboken som verktøy med oppgave

13:45 Pause

14:00 Praktiske råd ifm fasilitering

15:15 Oppsummering og evaluering med oppgave

15:30 Ølsmaking

Dagen ble avrundet med at Anne Øvrebø fortalte litt om utviklingen i medieklyngen og hvordan prosessen var fremt il ølet som vi fikk smake på.

Dagen fikk et snitt score på 5 av 6 som vi må si oss fornøyd med.

Vi tok deretter turen til Brasilia for en matbit og avsluttet kvelden med en stand-up kveld på Ricks.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551