Hva er de store teknologiske trender på Vestlandet i 2018?

Nov 6, 2018 | Nyheter, Uncategorized

For tredje år på rad har vi spurt våre konsulenter om hva slags teknologier de jobber med for våre kunder som representerer de store IT miljøene på Vestlandet. Vi har laget en ordsky for 2018 basert på disse svarene. Det er interessant å se utviklingen de siste tre årene. Vi tror det gjenspeiler teknologiutviklingen og etterspørselen i markedet generelt. Også i år ser vi resultatet av vår satsing på maskinlæring, container-teknologi og skytjenester. Python, Azure, Kubernetes og Go har klatret oppover teknologilisten. Vi har etablert oss som et av Bergens største maskinlæringsmiljø, og vi ser at kundene våre etterspør den kompetansen hos oss. Java, .Net og React fremdeles står sterkt hos oss og våre kunder. I år merker vi at teknologiene har begynt å stabilisere seg på web frontend. React er blitt etablert og modent, og selv om det har kommet nye rammeverk det siste året har React likevel befestet sin posisjon i markedet. Docker har blitt en integrert del av mange prosjekter, gjerne som en av byggesteinene i kubernetes orkestrering. Ellers ser vi generelt at selv om mange kunder har hovedutvikling i et av de etablerte språkene er det større aksept for å utvikle i andre språk. Spesielt de kundene som er på vei over i skyen med serverless velger å bruke de mulighetene som ligger i å velge det beste programmeringsspråket til jobben. Denne undersøkelsen anvendes til rådgiving ifm teknologivalg hos våre kunder samt den videre planlegging av kompetanseutvikling hos våre konsulenter. Det gjør vi ved at vi arrangerer fagdager innen temaene: Kubernetes, Teambuilding, Chatbots og NLP, Continuous Delivery og Fasilitering. Dette gjør at Sonat er stadig i utvikling, og våre konsulenter får jobbe med mange spennende og nye teknologier hos kundene våre. 2018 har vært et spennende år. Det blir interessant å se hvordan ordskyen ser ut i slutten av 2019!

Sonat har i dag 50 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS Karl Johansgt 25 0159 Oslo Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no +47 924 14 706
Sonat Consulting Bergen AS Sandviksboder 5 5034 Bergen Kontakt: jonny.klemetsen@sonat.no +47 982 19 551