Virtual og Augmented Reality fagdag

Dec 4, 2018 | Fagdag

Siste fredagen i november hadde Sonat fagdag i Unity og AR(Augmented Reality). Unity er en 3D motor og utviklingsplattform for interaktive applikasjoner. Unity har primært blitt brukt som spillutviklingsplattform, men de siste årene har det blitt tatt i bruk på mange andre områder. I dag brukes plattformen til mange typer sanntids visualisering, deriblant AR, VR og digitale tvillinger.
Vi hadde først en kort introduksjon til Unity og en demonstrasjon før vi slapp løs deltakerne på oppgavene. Målet var å lage et breakout-spill og tilslutt konvertere denne til en AR appliksjon.
Det ble en veldig innholdsrik og spennende dag, og det ble laget mange kreative løsninger på oppgavene. De fleste konvertert applikasjonen til AR og synes dette var veldig kjekt. Alt i alt, nok en vellykket Sonat fagdag. Total score på dagen ble hele 5.5 som er blant historiens aller beste ratings.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551