Vi ønsker Børge velkommen til Sonat Consulting Oslo.

May 2, 2019 | Velkommen

Børge Haugsdal har i dag begynt i Sonat Consulting Oslo. Børge har ingeniørutdanning og han har over 20 års erfaring innen systemutvikling, analyse og design.

 

Børge har en allsidig bakgrunn og har blant annet hatt sentrale roller som løsningsarkitekt, systemutvikler, miljøansvarlig og ansvar for konfigurasjonsstyring.

Børge har de senere årene opparbeidet seg en unik kompetanse innen automatisering, kontinuerlig utvikling, kontinuerlig integrasjon, deploy og automatisert testing.

Børge har jobbet med Java relaterte løsninger med hovedvekt på Open Source, tjenesteorientert arkitektur og microservices.

 

Børge er en allsidig problemløser som har evnen til å raskt å sette seg inn i nye oppgaver og teknologier. Han har jobbet i både små og store prosjekter innenfor privat og offentlig sektor.

Han trives best innenfor et team, men er vant med å jobbe selvstendig og har mer enn 7 års erfaring i Smidig metodikk og Scrum, og er Certified Scrum Master.

 

Vi ønsker Børge velkommen til Sonat Consulting Oslo!

 

 

Sonat har i dag 52 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 5 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551