Fagdag Sonat Oslo – Optimering

Dec 3, 2019 | Fagdag

Om fagdagen

Den månedlige fagdagen for Sonat Oslo handlet i november 2019 om kombinatorisk optimering. Dette er matematiske problemer som hyppig dukker opp i virkeligheten, og som ofte er svært verdifulle å løse for bedrifter.

Sonat har hjulpet flere av kunder med algoritmer for å løse avanserte problemer relatert til fordeling, ressursallokering, planlegging, etc. Økt bevissthet rundt å gjenkjenne, tolke og løse slike problemer gjør at våre konsulenter kan gi enda mer verdi til kundene.

Et praktisk problem: timeplan for en konferanse

Fagdagen ble organisert som en konkurranse på et praktisk problem:

Lag en optimal timeplan for en fiktiv konferanse, slik at flest mulige deltakere får med seg flest mulig presentasjoner.

Grupper på to personer fikk 4 timer på å løse problemet. Etterpå gikk vi gjennom teori og løsningsforslag i plenum.

Om optimering

Optimeringsproblemer dukker ofte opp i praksis. Det er ofte snakk om å fordele ressurser, planlegge over tidshorisonter, allokere personer til oppgaver, minimere ressursbruk, etc. Optimering har blitt brukt i mange bransjer med stor suksess, og på grunn av god programvare har det aldri vært enklere å benytte seg av state-of-the-art algoritmer til å løse forretningsproblemer.

Eksempler på optimeringsproblemer

Konkrete eksempler på caser er å:

  • Sette opp en skiftplan for en butikk (eller en sykehusavdeling) som hensyntar stillingsprosenter.
  • Gruppere mennesker sammen i flerfaglige team som hensyntar faglige krav.
  • Sette opp en leveringsrute for en bil som både bruker lite drivstoff og hensyntar hver leveranses gyldige tidsvindu.
  • Planlegge flyruter for et flyselskap og bemanne disse.
  • Å plassere folk på bord i et bryllup, eller plassere elever i klasser, slik at alle får ønsker oppfylt.

Noen problemer er svært komplekse, med potensielt milliarder av mulige løsninger. Til og med for disse finnes det metoder som gjør at man effektivt kan garantere at den beste løsningen er funnet.

Sonat har i dag 63 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 8 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551