Fagdag – Mental trening og hersketeknikker

Jan 31, 2020 | Fagdag

Spor 1 – Mental trening

Vi hadde et spor om Mental Trening der vi introduserte Mindfulness meditasjon. Vi så på Google sitt Search Inside Yourself program som er en pragmatisk tilnærming til mindfulness. Sporet inneholdt også flere praktiske øvelser med meditasjon og aktiv lytting. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger, og flere av deltakerne ville hjem og finne ut mer om teknikkene de lærte denne dagen. 

Spor 2 – Hersketeknikker

Formålet med dette sporet var å lære deltagerne hvordan de kan kjenne igjen bruken av hersketeknikker og hvordan de virker på egen opplevelse av situasjonen. Vi gjennomgikk de mest brukte hersketeknikker illustrert med gode eksempler. Flere av våre ansatte har gjennom sin yrkeskarriere opplevd å bli utsatt for hersketeknikker og delte sin erfaring med oss. Til sist hadde vi utviklet 10 case som gruppene skulle løse og presentere i plenum. 

Det var første fagdag i Grieggården og lokalene fungerte utmerket. Vi avsluttet dagen med mat og drikke på kontoret og siste deltager gikk hjem til midnatt.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551