Fagdag i februar – 2 spor

Feb 25, 2020 | Fagdag

Temaene denne gangen var delt inn i spor hvorav:

Spor 1: Optimering
Spor 2: React/Redux/Sagas/Prosjekt-struktur

Spor 1: Optimering og linjærprogrammering
Optimering er å få mest mulig ut av knappe ressurser. Eksempler på optimeringsproblem kan være 
  • å beregne en optimalt sammensatt investeringsportefølje, 
  • å tildele arbeidsoppgaver til konsulenter slik at flest mulig blir fornøyd,
  • å maksimere flyt gjennom et nettverk eller
  • å løse Sudoku.
Læringsmålet for dagen var at alle skulle kunne formulere optimeringsmodeller (“linjære program”) på standard form, og så løse dem med enkle optimeringsbibliotek i Azure Notebooks. Ingen forkunnskaper utover gymnas-matematikk kreves.

Spor 2: React/Redux/Sagas/Styled-components/Prosjekt-struktur

React/Redux samt styled-components/redux-saga er kjente teknologier for mange og ofte etterspurt hos kunder. Målet for denne fagdagen var å gjøre deltagerne kjent med hva disse teknologiene gjør og hvordan de brukes. Sammen med et godt organisert prosjekt så vi på hvordan en løsning kan se ut IRL.

Fagdag i Sonat er en møteplass for fagligutvikling. Vi møtes siste fredag i måneden. Da legger de som har anledning til det fra seg oppdrag ute hos kunde og vi samles fra morgenen av. Ikke sjelden blir det anledning til en liten bytur med god mat og drikke.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt: hallvard.romstad@sonat.no
+47 924 14 706

Sonat Consulting Bergen AS
Sandviksboder 5
5034 Bergen

Kontakt:
jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551