Ukens profil – Joakim Hop

Aug 28, 2020 | Nyheter

Vårt største aktiva er våre ansatte og vi fortsetter med å gi de anledning til å fortelle om hva de jobber med og hvorfor de liker å være konsulent i Sonat. Her kan du bli bedre kjent med Joakim Hop.

 

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Jeg er seniorkonsulent og jobber som utvikler. Jeg jobber med det kunden ønsker. De siste årene har jeg jobbet med betalingssidene i nettbanken til Sbanken. 

 

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

For det meste jobber jeg på ute hos kunden, men som alle andre har det blitt mye hjemmekontor det siste halve året. 

 

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

For tiden jobber jeg med et økonomispill som brukes i kursing i bedriftsøkonomi. Spillet er en react klient som er hostet på firebase, med bruk av firebase database og functions.

 

I Sbanken jobbet jeg i betalingsteamet. Jeg var blant annet med på å utvikle selvbetjent reklamasjonsløsning, fakturaskanner, integrasjon mot andre banker og beta startside. Applikasjonene ble utviklet med React og .NetCore api’er. 

 

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Jeg startet i min første utvikler jobb i 2006. 

 

Har du jobbet på samme sted hele tiden?

Jeg har jobbet hele tiden som konsulent, men i 3 forskjellige bedrifter. Jeg har vært i Sonat siden 2017. Jeg har stort sett jobbet på lengre kontrakter for kunder som Telenor, DNB og Sbanken, med noen mindre prosjekter innimellom.

 

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Når jeg startet på Høgskulen i 2001 i en alder av 20 år.

 

Hva slags utdannelse har du?

Master i programutvikling ved Høgskulen/Universitetet i Bergen

 

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

I det siste har det vært mest .NET, men tidligere utviklet jeg mest på Java plattform. Jeg er generelt sett lite religiøs, det gjelder også programmeringsspråk.

 

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke?

Det samme gjelder her som for programmeringsspråk. I de 4 siste årene i Sbanken har jeg brukt Windows, tidligere har jeg variert mellom Windows og Linux. Mens nå har jeg nettopp fått meg ny Mac som jeg gleder meg å komme i gang med 🙂

 

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

For det meste .NET, Java og Javascript.

 

Hva er favorittspråket og hvorfor?

Ingen favoritter, men alltid kjekt lære seg noe nytt.

 

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten, og hvorfor?

Skriveblokk. Jeg trenger å rable ned tanker som er mer eller mindre fornuftige.

 

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg liker å jobbe med varierte oppgaver og teknologi. Gjerne oppgaver der jeg er litt på utrygg grunn, men ikke på for dypt vann. 

 

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Stort sett gjennom prosjektene jeg er på og fagdager vi har i Sonat. Jeg har hørt en og annen podcast, men det blir lite tid til det med familieliv.

 

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Jeg ønsker å jobbe mer med skyløsninger.

 

Deltar du jevnlig på konferanser? I så fall, hvilken er den viktigste for deg?

Ja, jeg har stort sett vært på en konferanse hvert år. Det er viktig at konferanse har foredrag om nye spennende teknologier. Men det er også viktig at vi er en gjeng som reiser sammen. Jeg har ofte opplevd å jeg får de beste tipsene fra egne kollegaer når vi diskuterer de foredragene i etterkant.

 

Hvilket forhold har du til innebygd personvern?

avslappet 🙂

 

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Det er lite tid til programmering på fritiden, familie og litt trening tar det meste av tiden.

 

Har du noen (andre) hobbyer?

Fotball (både fysisk og på tv), løping i terreng, ski og sykling

 

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som utvikler?

Problemløsing. Utvikle noe har kunder tar i bruk.

 

Hva er det beste frynsegodet du får?

Fagdager i Sonat gir meg innblikk i hva som beveger seg i teknologiverdenen. Jeg har også reist på konferanser med faglig og sosialt utbytte.

 

Hvor søker du hjelp når du trenger det?

Google for enklere problem, ellers har jeg mange flinke kollegaer som jeg kan plage med mine problemer.

 

Sonat har i dag 63 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 8 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen