Luke 15 i Sonat Julekalender

Dec 15, 2020 | Nyheter

Ricki Sickenger stod for dagens trekning og ut av nisselua dukket Stigo Andre Sahr Hausberg opp med et forslag om å tildele dagens julegave i kalenderluka 15 til Stiftelsen Giving Hope to a Child.
Giving Hope to a Child er en humanitær “non profit” og livssynsnøytral stiftelse. Alt arbeid er basert på frivillighet. De har som mål å gjøre barn i stand til selv å være med å bygge gode robuste samfunn over tid gjennom skolegang, lek og å bygge samfunnet rundt dem slik at barn og voksne kan utvikle seg sammen. De legger FN’s bærekraftsmål til grunn for alt vårt arbeid. Kr. 1500 er på vei fra oss i dag.

Sonat har i dag 63 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 8 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen