Teknologiregnskapet for 2020

Dec 26, 2020 | Nyheter

Vi har de siste 5 årene kartlagt hvilke teknologier vi har jobbet som et slags teknologiregnskap. Det har vi også gjort i år. Bildet nedenfor viser 2 ordskyer der vi har vist hvordan terrenget i Bergen har endret seg fra 2019 til 2020.

I fjor var det mange av våre kunder som valgte Azure som sin leverandør for skytjenester. I år har det skjedd en ytterligere utvikling. Ikke så unaturlig så velger våre kunder også AzureDevOps som CI/CD for å få arbeid raskere i produksjon.

Javascript verktøy har generelt vært kjent for å ha kort levetid før noe nytt og bedre har overtatt. De siste årene har imidlertid dette endret seg og vi ser at React holder posisjonen i markedet.

Videre ser vi at PostgresSQL har økt som database hos våre kunder. Det samme gjelder for Angular som synes å ha fått et lite oppsving fra i fjor.

Utover det så er det mange teknologier holder stand ift i fjor. Det gjelder Kubernetes, Kotlin, Go, AWS, Node, .Net Core, Python, Terraform, Docker, mfl.

Hva 2021 vil bringe er ikke godt å si. Det vet vi i desember 2021. Følg med da

Sonat har i dag 63 ansatte og leverer tjenester innen IT rådgiving, prosjektledelse, maskinlæring, kunstig intelligens, front-end utvikling, back-end utvikling og arkitekturrådgiving. Selskapet er solid og har hatt god og lønnsom vekst gjennom snart 8 år.

Sonat har kontor i Bergen og Oslo.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen