Konkurransekraft gjennom data.

Vi har fokus på utvikling av kurs og trening for våre kunder.
Alle kurs som tilbys våre kunder er kvalitetssikret og referanser kan oppgis om ønskelig.

Hvordan skape effektive prosesser?

Vi har på en morsom måte laget et dagskurs og trening i prosessutvikling. Vi benytter her et spill fra Cardiff University for å simulere hva som skaper gode og effektive prosesser. Dette kombinert med noen grunnleggende analyseverktøy for prosesser.

Produktark – prosessforbedringsspillet

 

Hva er god prosjekteierstyring og styringsgrupppearbeid?

Kurset og treningen tar utgangspunkt i hva som er den mest effektive måten å utøve prosjekteierskap.
Vi vil her berører viktige styringsprinsipp, styringsområder og beslutningspunkt i et prosjekt.
Prosjektmodellen som legges tilgrunn er basert på PRINCE2 begreper. Kurset og treningen går over en dag.

Produktark – prosjekteierstyring

Spillifisering

Vi har utviklet et konsept for Spillifisering eller Gamification av forskjellige typer virksomhetsprosesser.
Det kan være innen finans, forsikring, helse eller kundeservice. Prinsippene kan også brukes for utforming av målesystemer og måleparametere relatert til virksomhetsprosesser.

Produktark – spillifisering

Battle of Code – Hvem er din Codemaster?

Utfordringen for de fleste IT ledere som skal arrangere interne sosiale og faglige samlinger er å finne frem til et godt innhold.
Det utfordrer kreativiteten og er også arbeidskrevende å forberede.
Battle of Code er et opplegg som skaper stor entusiasme og engasjement hos deltagerne.
Dette er et konsept som passer godt inn i dagssamlinger for IT avdelinger og IT team.
Her får deltagerne bryne seg på en konkret programmeringsoppgave der målet er å designe, utvikle og teste egenutviklet programvare innenfor en meget kort tidsramme.

Produktark – Battle of Code

Maskinlæring

I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en introduksjon til avansert data analyse, også kalt maskinlæring eller prediktiv modellering, for å forutsi fremtidige hendelser og «next best action».
På kurset lærer du å anvende slike metoder, samt å beregne forretningsverdi for analysetiltak.

Produktark – Maskinlæring

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen