Javateknologi

Vi har meget god kompetanse på javateknologi. Vi utvikler løsninger for både telecom, media, bank og forsikring basert på denne teknologien. Det omfatter integrasjon mellom ulike teknologier og systemer for å skape forenkling og automatisering av prosesser.

Maskinlæring

Et av de områdene som det knytter seg store forventninger til i årene fremover er maskinlæring. Maskinlæring er et område som har eksplodert i interesse i mange bransjer pga nye muligheter til å samle inn data. I kombinasjon av økt forståelsen av hvordan man trener opp maskiner basert på matematikk og statistikk gir dette en ny mulighet til å utvikle gode prediksjonsmodeller. Vi har kompetanse på Azure ML, IBM Watson, MS SQLserver R, Python og Spark og kan vise til prosjekt med oppsiktsvekkende gode resultat.

Microsoft teknologi

Vi har sterk kompetanse på Microsoft teknologi. Det omfatter front-end teknologi med javascript såvel som C#, ASP.NET, og MS SQL server. Vi har erfaring med utvikling av løsninger for saksbehandling i bank, nettportal for eiendomsmegling, håndtering av teknisk dokumentasjon, mobil bank og rapporteringsløsninger.

Mobil teknologi

Vi har kompetanse og erfaring med utvikling av mobile løsninger basert på alle plattformer. Det omfatter Apple IOS og Android. Løsningene som vi omfatter mobilbank, ledelsesrapporteringsløsninger og helse- og omsorgsløsninger. Et eksempel er HoNOS for Helse Møre. HoNOS er et analyseverktøy for ambulerende team innen psykiatri i Helse Møre. Verktøyet benyttes som beslutningsstøtte ifm planlegging av et behandlingsforløp.

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen