Tjenester

Vår visjon er å gjøre våre kunder gode på samspillet mellom teknologi, forretningsutvikling og ledelse.

Konkurransekraft gjennom data.

Vi tror at alle gode prestasjoner skapes av menneskers holdninger,
motivasjon, kompetanse og eierskapet til prosesser og IT.
Vi tilbyr tjenester relatert til både Management Consulting og Technology Consulting.
Denne kombinasjonen av tjenester og kompetanse blir stadig viktigere i en verden der teknologi og data er den viktigste drivkraft til mer effektiv forretningsdrift, nye forretningsmodeller og tjenester.

Management Consulting

Sonat tilbyr rådgivingstjenester til våre kunder som ønsker å etablere gode strategier for digitalisering. Den teknologiske utviklingen akselererer og som en ledende aktør er vi forpliktet til å være kjent med de overordnede teknologiske utviklingstrekk. Vi vil gjennom vår brede erfaring med digitalisering kunne bidra til at våre kunder kan skape nye forretningsmessige muligheter ved å ta i bruk ny eller utnytte eksisterende teknologi. Våre tjenester retter seg mot strategisk planlegging, prosessforbedring, anskaffelser av IT løsninger og arkitekturplanleggging.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Digital strategi
 • Maskinlæring / AI strategi
 • Prosessforbedring
 • Prosjektledelse
 • Arkitekturrådgiving
 • Design Thinking and UX design

 

Technology Consulting

Sonat har noen av de fremste eksperter på å lage gode digitale opplevelser og løsninger. Vi lager gode løsninger basert på Java og Open source. Vi har også tung kompetanse med bruk av Microsoft teknologi. Stadig flere av våre kunder tar i bruk skytjenester og vi bygger hver dag stadig dypere kunnskap om det. Det gjør oss meget leveransedyktig ift å rådgi våre kunder ift å best mulig dra nytte av de nye mulighetene som daglig publiseres på skyplattformene som Azure,Amazon og Google her.
Vi har også de to siste årene bygget opp en av de tyngste og beste fagmiljøene innen maskinlæring, kunstig intelligens, virtuall reality og augmented reality.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Frontend utvikling
 • Backend utvikling
 • Sky arkitektur
 • DevOps
 • Continuous integration
 • API utvikling og integrasjon
 • Sikkerhet

 

Maskinlæring / AI

Maskinlæring bruker kraftige algoritmer på potensielt store datasett for å hente ut informasjon, lære mønstre og utføre prediksjoner.
Dette gir våre kunder informasjon til å ta bedre beslutninger, automatisere oppgaver og predikere bedre enn det mennesker klarer alene.
Våre eksperter bistår hele veien fra idé til produksjon, fra identifisering av verdifulle forretningsspørsmål og løsningsarkitektur til dataflyt, algoritmeutvikling, evaluering og operasjonalisering.

Maskinlæring kan brukes til regresjon, klassifisering, avviksdeteksjon, anbefalingssystemer, forsterkende læring og segmentering.
Et eksempel er salg: med data på kunder som kjøper og ikke kjøper kan man predikere hvem som vil kjøpe i fremtiden, og derfor kontakte de riktige kundene.

Vi hjelper våre kunder med å utvikle løsninger som er kostnadseffektive, kundevennlige og danner grunnlag for datadrevne beslutningsprosesser.
Et utvalg av prosjektene Sonat har gjennomført er:
– Kryssalg: ved å kontakte kjøpevillige kunder mangedoblet vi resultatene i en salgskampanje for en stor regional bank.
– Anbefalingssystem: en 50 % økning i klikk for en nasjonal mediebedrift, i forhold til håndplukkede anbefalinger.
– Avviksdeteksjon: prediktivt vedlikehold basert på sensordata for en marin bedrift.
– Optimering av kraftproduksjon: optimering i kombinasjon med maskinlæring førte til besparelser på 10 % i kraftproduksjon.

Vi har sterk kompetanse på programmeringsspråkene Python og R, samt verktøy som Azure ML, Spark, MS SQLserver og IBM Watson.
Til å sette modeller i produksjon har vi god erfaring fra både Azure og Google Cloud.

AR/VR Consulting

Vi jobber med Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) for bl.a. å visualisere digitale tvillinger. VR og AR åpner helt nye muligheter innen visualisering og tolkning av 3D modeller og digitale datastrømmer kombinert med maskinlæring.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

 • Systemutvikling
 • Maskinlæring (Prediksjon og kunstig intelligens)
 • Sky og infrastruktur
 • VR / AR

 

Kompetanseutvikling

Vi har gjennom mange år levert høyende kurs tilpasset våre kunders behov. Det har vært kurs knyttet til prosjekteierstyring, prosjektledelse, maskinlæring, etc..

Kontakt

Sonat Consulting Oslo AS

Adresse:
Karl Johansgt 25
0159 Oslo

Kontakt:
Kjell Værøy Ljøstad

kjell.ljostad@sonat.no
+47 952 67 129

Sonat Consulting Bergen AS

Besøksadresse:
C. Sundts gate 17-19
5008 Bergen

Postadresse:
Sonat Consulting Bergen AS
Postboks 234 Sentrum
5804 Bergen

Kontakt:
Jonny Klemetsen

jonny.klemetsen@sonat.no
+47 982 19 551

Personvernerklæringen