Året som straks ble historie

Av Jonny Klemetsen og Kjell Værøy Ljøstad

Publisert 30.12.2021

Året som straks ble historie

Når vi ser tilbake på det året vi snart har lagt bak oss så er det mange ting som vil forsterke hvem vi er og hvordan det neste året vil bli. At 2021 har vært en begivenhetsrikt og annerledes år er lett å si, nå som tiden er moden for å oppsummere det.


Nye måter å jobbe på

2021 er året der vi virkelig lærte oss å jobbe fra hjemmekontor. Vi har erfart at det kan fungere helt fint hos våre kunder og i våre prosjekter. Selv for de av konsulentene våre som begynte hos nye kunder og nye prosjekter i løpet av pandemien. En del av konsulentene våre har sittet på hjemmekontor siden mars 2020, mens andre har fått anledning til møtes og jobbe mer på kontoret. Dette er det myndighetenes restriksjoner og kundene som har styrt.Situasjonen har vist oss at det er viktig å ha mulighet til å møte kollegaer noen ganger i uken, men ikke nødvendigvis hver dag. Vi har også lært oss å se potensialet i dette og stadig flere av våre kunder synes terskelen til å la konsulenter jobbe remote er blitt betydelig redusert. I 2021 har vi fått våre første store prosjekter hvor vi sitter spredt rundt i landet. Vi tror 2022 kommer til å bringe mer av dette.Fagdager og faglig utvikling

I 2021 har vi hatt 8 fagdager, både i Bergen og i Oslo. Noen digitalt og andre der vi har møttes fysisk. Fagdagene er noe som ofte trekkes frem når våre ansatte skal beskrive Sonat og er en viktig årsak til vårt gode omdømme. Vi skal være gode på faglig utvikling. Det påvirker vår evne til å tiltrekke oss dyktige folk, noe som har ført til at vi i år har vi fått mange nye kollegaer.

For å sikre god faglig utvikling der hele mennesket står i fokus, har vi hatt en ordning med prestasjonsutviklere som følger opp de ansatte. Våre prestasjonsutviklere i Bergen har gjort en fantastisk jobb og sikret at ingen har blitt sittende alene på et hjemmekontor.

Formålet med prestasjonsutviklere har også vært at hver ny ansatt skal føle seg inkludert fra første dag ved at alle har en person som man kan diskutere stort og smått med. Prestasjonsutvikleren er ansvarlig for å utfordre den ansatte i forhold til personlig og faglig utvikling. I den oppgaven ligger det også mye kompetanseutvikling for en prestasjonsutvikler, spesielt innen grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Dette er kjernekompetanse for en senior konsulent som skal være i stand til å gjøre kundene våre bedre.


Tilbake på kontoret

En av de største og viktigste begivenhetene for året i Sonat sitt indre liv, var da vi fikk anledning til å møtes igjen uten særlige begrensninger. Den første fagdagen etter sommerferien var veldig viktig for Bergen. Det var også første ordentlige anledning til å ta i bruk våre nye lokaler i Grieggården. Det ble en godt gjennomført fagdag med teknologi og grunnleggende konsulent ferdigheter på kjøreplanen. Festen på terrassen utover kvelden i sola var uforglemmelig.

Sosialt

For de fleste som har vært i konsulentbransjen gjennom mange år så er det utvilsomt største høydepunkt våre sosiale samlinger. Det er det som skiller årene fra hverandre. I år tok Bergensgjengen med partnere turen til ekstremsport bygda Voss. Det ble en flott helg med godt vær og store øyeblikk med juving, vindtunnel og andre gøye aktiviteter til langt på natt.


Gjengen i Oslo tok med seg ansatte og deres partnere til Svalbard, hvor vi fikk en forsmak på vinterkulden. På dagene fikk vi prøvd oss på hundekjøring og vi hadde en magisk tur med Rib til Fyrisbreen. På kveldene var det tid for sårt tiltrengt sosialisering og vi koste oss med gode samtaler og god mat.Strategi er kultur

Vi har i alle år vektlagt at alle ansatte skal få delta i en strategisamling. Det er gøy og en anledning til å bli hørt, i forhold til  hvordan vi skal utvikle selskapet. I år dro Bergenskontoret til Norheimsund der vi var over 40 deltagere med kyndig fasilitering fra These Ways gjengen. Strategidagen er blitt en sentral del av vår sterke kultur hvor det blir diskutert hvordan selskapet drives og potensiale i nye satsingsområder.

Oslokontoret er i en tidligere fase enn Bergen, og har hatt stort fokus på å bygge et selskap basert på de ansattes verdier. På strategisamlingen vår i Son fokuserte vi på hva verdiene våre skal bety i praksis og vi fikk på plass en liste av prinsipper og praksiser som skal understøtte at vi lever opp til verdiene våre.Våre viktigste prestasjoner i 2021

Når man summerer opp året så kan det gjøres i et økonomisk perspektiv med fokus på harde fakta. Det viktigste for et konsulentselskap er likevel de folkene vi har og hvordan de har utviklet seg gjennom året.

Det er gøy å vite at alle har hatt noen konkrete utviklingsmål. Noen mål har vært djerve mens andre mer en konsekvens av at man ønsker å ta små steg i sin egen utvikling fordi det passer ift den livssituasjon man befinner seg i.

Sonat er gjennom 2021 blitt betydelig rikere på kompetanse. Vi har bygget opp større bredde og dypere kompetanse på mange teknologier og domener. Vi har forsterket vår posisjon innen spennende teknologiområder som VR/AR og Maskinlæring. Noen av våre konsulenter har til og med gått inn i mer krevende roller der det påhviler et ansvar å lede team. Sonat skal være et sted der man tør ta steg. Det skal vi alltid søke å legge til rette for.

Når konsulentene våre får mer ansvar i prosjekter, får det konsekvenser for hvordan selskapet jobber. Andre med ledererfaring stiller opp som diskusjonspartnere og mentorer og vi prøver å utstyre konsulentene med den kunnskapen de trenger for å utføre jobben på en god måte, I Oslo har vi hatt et vellykket pilotprosjekt innen Lederutvikling, som vi kommer til å fortsette med til neste år.


Samhandling i konsernet

Sonat er blitt er lite konsern bestående av Sonat Oslo, Sonat Bergen, These Ways og Youwell. Vi er på vei inn i vårt 10. år, med ansatt nr.100 og 150 MNOK i omsetning i 2021.

2021 er også blitt året der samhandlingen mellom selskapene i konsernet er blitt betydelig styrket og vi har fått inn flere kvinner i våre ukentlig status- og planmøter knyttet til daglig drift, salg og forretningsutvikling.

I Oslo har 40% av våre nye kolleger vært kvinner, og vi fikk flere nye nasjonaliteter blant våre ansatte. Det bringer inn nye perspektiv og litt andre fokusområder enn tidligere.

Resultatene av dette er lett å se ved at vi har fått flere felles prosjekt og bidratt til rekruttering fra hverandres nettverk.

På tross av pandemi og sosial nedstengning har 2021 vært et godt år for Sonat. Vi går inn i ett nytt år med mye glede og store ambisjoner. Vi har alle nytt godt av julefreden med tryggheten om at 2022 kommer til å gi oss flere nye kunder, kollegaer, kunnskap og kompetanse.


Vi takker for 2021 og ønsker alle et godt nytt år!