Personvernerklæring

Vår hjemmeside-adresse er : https://sonat.no

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@sonat.no eller brev til:

Sonat AS

C Sundtsgate 17

5804 Bergen

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.


Opphavsrett og innhold


Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. © Sonat med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver. Alle rettigheter er reservert. Ingen informasjon på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan gjengis, overføres, distribueres eller lagres uten skriftlig tillatelse i forhold til opphavsretten.

Informasjonskapsler/Cookies


Sonat benytter seg av informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider, for på den måten å kunne optimalisere nettsidene for sine brukere.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Cookies er små filer som lagres lokalt på brukerens harddisk. De lagrede filene gir ikke tilgang til personlig informasjon, men har til hensikt å huske hvordan du bruker nettsiden. Hensikten er å bedre tilpasse nettsiden til ditt bruk, og dermed spare deg tid, for eksempel tilby deg å huske brukernavn og passord. Informasjonskapsler kan ikke benyttes til å kjøre programmer eller gi virus, de kan kun bli lest av en internett-server tilhørende domenet (f.eks. www.sonat.no) som lagret informasjonskapslene på din datamaskin.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å:

- Lagre personlig eller identifiserende informasjon

- Lagre sensitiv informasjon

- Gi identifiserende informasjon videre til tredjeparter

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Ved bruk av sonat.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no):

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Fullstendig liste over Informasjonskapsler/Cookies finnes lengre ned på siden.Nettstatistikk


Sonat samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Sonat.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Sonat samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Sonat benytter Google Analytics-nettanalyseverktøyet for å analysere bruken av våre nettsider. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapslene samler informasjon på aggregert nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet. Eksempler på slik type informasjon er antall besøk, hvilke sider blir besøkt, perioder med flest besøkende og hvor den besøkende kommer fra. Sonat nettside bruker informasjonskapsler for å lagre statistikk om hvor mange besøkende vi har og hvilke sider de besøker. Vi lagrer ikke personlig informasjon i informasjonskapsler.

Google Analytics er en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics brukerinformasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.


Sosiale medierVi benytter tredjeparts informasjonskapsler fra Facebook, Twitter og G+ så du enkelt skal kunne dele innhold i sosiale medier.


Sonat bruker følgende Informasjonskapsler/Cookies:Dersom du er pålogget en av Google sine tjenester samtidig som du bruker sonat sin webside kan din informasjon kobles opp mot din Google konto av Google.