Youwell - Utviklet av Sonat fra ide til et kommersielt e-helseselskap

Sonat sin erfaring med å ta frem en ide, skape en innovasjon, etablere en start-up og deretter skalere opp et et selskap med til en kommersiell suksess med stor samfunnsnytte er ganske unik. Det er kunnskap og kompetanse som kommer våre kunder til nytte i våre prosjekt.

Les mer

Vi brenner for å skape verdi for kundene våre, hjelpe dem å skape verdi for sine kunder og ansatte. Det er samspillet mellom menneske, prosess og teknologi som skaper magi. Her kan du dypdykke i noen av prosjekter vi har jobbet med og fremdeles jobber på.

Lurer du på noe er det bare å ta kontakte med oss.

 • PROSJEKT
  G2 Ocean - Dataplattform

  Den ferdigstilte dataplattformen inneholder data fra en rekke kildesystemer og APIer. Den muliggjør sammenstilling av data på tvers av systemer som tidligere har vært adskilt og gjør det enkelt å se f.eks. regnskaps og ruteplanleggingsdata i sammenheng med eksternt innhentet data som vær og kartdata. Dataplattformen brukes som kilde for rapporter i Power BI. Power BI distribuerer informasjon gjennom organisasjonene på en mer effektiv og pålitelig måte enn tidligere.

  Dataplattformen brukes også som hovedkilde for APIer utviklet for å muliggjøre webutvikling og en Open AI basert Chatbot.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Sammen.no - Nytt nettsted for Studentsamskipnaden med bistand fra Sonat

  Prosjektet ble startet med utgangspunkt i et omfattende innsiktsarbeid som Sammen hadde gjennomført. Første fase ble en utprøvingsfase av ulike hypoteser av hvilken arkitektur vi skulle velge for en robust, sikker og skalerbar digital plattform. Samtidig gjennomførte vi et designarbeid av den nye nettsiden. Implementasjonen har foregått over mange iterasjoner til det resultat vi ser i dag. Og det stopper ikke her. Stadig nye tjenester blir produksjonssatt.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Beerenberg

  Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter. Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at de hele tiden kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper industrien noen skritt videre.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Eviny Termo

  Eviny Termo er et fjernvarmeselskap som brenner avfall og biodiesel som gir energi i form av varme. Varmen kan brukes til å sende varmt vann til kontorer og husstander i Bergensområdet eller til å drive en dampturbin for å generere elektrisitet.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Vimond

  Vimond hjelper innholdseiere og kringkastere med å lykkes i den nye TV-verdenen. De tilbyr en modulær, nettleserbasert, online videoinnholdsadministrasjonsplattform med en effektiv arbeidsflyt for levering av OTT-livestrømmer og VOD.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Bara Eiendom

  Bara Eiendom hadde et ønske om å skape en naboskapsfølelse i deres næringspark. Derfor ønsket de en app som kunne tilby nyheter, hendelser, mulighet for kantinebetaling, samt oppdatert informasjon fra kantinene som meny og lokasjon. Videre var det også ønskelig at appen skulle inkludere praktisk informasjon som parkeringsmuligheter, rutiner for søppeltømming, mulighet for å bestille møterom og garderobeskap.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Ventitek AR - et fremtidsrettet undervisningsverktøy for Fagbokforlaget

  Vi er stolte av å få jobbe med en så innovativ aktør som Fagbokforlaget. Som et av landets største forlag, leverer de bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet. De er utforskende og nysgjerrige på mulighetene det ligger i å ta i bruk nye verktøy i undervisningen. «Ventitek AR» var et prosjekt hvor vi skulle gi grunnleggende introduksjon til ventilasjonsteknikkfaget for elever på vg2, på en ny og spennende måte for unge mennesker, uten å kompromisse på den faglige verdien.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Puls - Fagbokforlaget

  Effekter

  Vi laget en løsning som engasjerer og involverer elevene på en måte som er vanskelig å oppnå gjennom trykte medier eller film. Elevene er en del av den interaktive historien og får direkte tilbakemeldinger på om det eleven gjør er korrekt når en er tilstede under en livstruende ulykke. Det er lagt opp til to ulike scenarioer, en bilulykke og en drukningsulykke.

  Løsningen ble lansert i september 2021 og distribuert til elever over hele landet. Det er lagt opp til en skalerbar løsning som det er planlagt å bygge ut med flere scenarioer innen helse og oppvekstfag.


  Les mer
 • PROSJEKT
  Digital tvilling

  Sammen med Bergen Enginees utvikelt vi en digital tvilling av deres dieselmotorer. Den digitale tvillingen var et Proof-of-Concept for å demonstrere hvordan serviceteknikkere kunne møtes i et Virtual Reality rom for å dele dokumentasjon og sensordata samt sett på deler av dieselmotoren.

  Les mer
 • PROSJEKT
  AR-ressurs for automatiseringssystemer ved Vg2 og Vg3 - Fagbokforlaget

  Formål og løsningsbeskrivelse

  Formålet med løsningen er å gi elevene en leken og engasjerende introduksjon til noen av konseptene de møter på i faget. Appen fungerer som et engasjerende og interaktivt supplement til den tradisjonelle fagboken.

  Utviklingen var lagt opp etter Agile utviklingsmetodikk og kunden var involvert i hele utviklingsløpet.


  Les mer
 • PROSJEKT
  CUTTERS  – FRISØRER ELLER ET TEKNOLOGISELSKAP?

  Cutters er et nytt og unikt drop-in konsept som bygger på tre faktorer: effektivitet, kvalitet og pris. De har tatt teknologiens mulighetsrom på alvor og selv om bransjen i høyeste grad er manuell og analog. Frisør med saks eller maskin, som klipper håret til en kunde etter kundens preferanser, kjennetegnes Cutters som et selskap som er "digital-by-birth". Selskapet innoverer stadig for å tilføre kunden økt verdi og sikrer effektivitet i backoffice og er en del av det selskapet er tuftet på. Cutters er en spennende oppdragsgiver for vårt team.

  Les mer
 • PROSJEKT
  BKK TAR I BRUK ROBOTISERING OG MASKINLÆRING

  BKK Varme har siden i sommer 2018 hatt et banebrytende prosjekt der de har tatt i bruk maskinlæring for å predikere varmebehovet i Bergen og Sonat er samarbeidspartner i dette viktige prosjektet. Prediksjonen tar utgangspunkt i sesong, døgn og værsvigninger. Prosjektet skal også benytte robotstyring for å effektivisere varmedistribusjonen i nettet. Lønnsomheten i prosjektet er meget god og inntjeningen er gjort i løpet av 12-24 måneder.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Buffer Sparebanken Vest

  Buffer Sparebanken Vest – bank og teknologi for kundens beste.

  Buffer – enkel finansiering for bedrifter. Med en buffer har bedriften full kontroll på likviditeten, og det er enklere enn du tror! Buffer gir kort og godt penger på bedriftens buffer-konto, med en gang de sender faktura til en kunde. Bedriften overfører penger til sin driftskonto så ofte de vil – enklere blir det faktisk ikke. Disse enkel løsningene er komplekse under overflaten, men det er tjenestedesign og teknologi i perfekt forening.

  Les mer
 • PROSJEKT
  BOB - DET ER LURT Å BLI MEDLEM 

  BOB leder teknologisatsing i eiendomsbransjen

  BOB er Vestlandets største boligbyggelag, med over 70 000 medlemmer. De er en engasjert og profesjonell by-utvikler og bygger boliger for sine medlemmer. Deres visjon er å bygge fellesskap!

  BOB er initiativtaker for eiendomsteknologi-klyngen Proptech Innovation. Dette er en klynge med aktører fra forskjellige bransjer og som har ett felles mål - å finne nye måter å samarbeide på for å kunne lage bedre og mer innovative løsninger for fremtiden.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Fagbokforlaget

  Fagbokforlaget ønsket å ta i bruk nye teknologier i undervisningen og ville gjerne ha e-læring gjennom AR og VR. Resultatet av dette ble blant annet opplæring i førstehjelp, en fiktiv trafikkulykke og simulator i reguleringsteknikk - viktig læring og inkluderende for elevene!

  Les mer
 • PROSJEKT
  Boligbyggelaget BOB

  Boligbyggelaget BOB hadde utfordringer i forbindelse med time-to-market grunnet avhengighet fra tredjepartsleverandører. Løsningen ble blant annet å ta eierskap til egne produkter og prosesser og bygge opp intern kompetanse - med god hjelp fra Sonat.

  Les mer
 • PROSJEKT
  Norne Securities

  Norne Securities AS er et norsk verdipapirforetak fra Bergen, som tilbyr tjenester innen verdipapirhandel, analyse og finansiell rådgiving.

  For Norne er time-to-market essensielt. De benyttet seg av eksterne leverandører, men ønsket å utvikle egne produkter for å blant annet gi en bedre kundeopplevelse og samle alt på en og samme plass.

  Les mer
Environment