Hero

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet; barnehage, grunnskole, videregående, fagskole og høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring

Hva er kundens utfordring som skal løses?
Kunden sto oppi fag fornyelsen. Som en del av denne ble nye lærebøker skrevet, samt digitalisering av innhold. I tillegg har de nettportal med ekstra innhold i form av oppslagsverk, animasjoner og filmer. Gjennom Den Teknologiske Skolesekken midler fra UDIR, skulle de bidra til bruk av nye teknologier i undervisningen. Her var det ønske om e-læring gjennom AR og VR.


I automatiseringsteknikk hadde kunden simulatorer som måtte installeres på elevenes datamaskiner for å kjøre. På grunn av alderen og teknologien disse simulatorene baserte seg på, kunne de ikke lenger regne med at alle elever kunne installere og kjøre disse.


Hvilken tilnærming ble valgt?
Dette varierte fra prosjekt til prosjekt - totalt fem prosjekter
Fellesnevneren både for AR og VR er at de ble utviklet i Unity.
WebXR VR:
Puls Førstehjelp VR. Her benyttet vi 360-panoramafoto fremfor 3d-modellert miljø.
Ambulansefag VR (working title: Trafikkulykke i Oldedalen) Her benytter vi 3d-miljø.
AR Android/iOS native apps:
Panteautomat - AR
Ventitek AR
Rent nettleser grensesnitt:
Simulator i reguleringsteknikk. Utviklet med Svelte, JS og C#


Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?

For VR prosjektene ønsket vi at elever i klasser uten tilgjengelig VR utstyr også kunne ha glede av prosjektene. For å ytterligere redusere friksjonen for at de skulle kunne tas i bruk utviklet og publiserte vi løsningene gjennom en ny teknologi kalt WebXR. Ved hjelp av dette og måten vi utviklet løsningene, kunne samme løsninger brukes både med og uten VR direkte i nettleseren.


For AR prosjektene regnet vi kameratelefoner som det mest tilgjengelige alternativet, fordelt mellom Android og iOS. Disse prosjektene ble utviklet i perioden mellom de to andre VR prosjektene. Disse var AR prosjekter til dels på grunn av at kunden hadde et inntrykk av at AR var mindre tidkrevende enn VR å utvikle for og til dels på grunn av at dette også var teknologi de ønsket å utforske. Tidsaspektet avhenger av mye, men stemmer kanskje mest på grunn av alle de ekstra hensynene vi har måtte ta ved utvikling for et mangfold av flater og interaksjonsmetoder i WebXR VR prosjektene.


Den nettleserbaserte simulatoren ble utviklet for å erstatte en eksisterende simulator som begynte å bli vanskelig å få installert på alle elevenes maskiner på grunn av utdatert rammeverk. Å få den nettleserbasert fremfor å laste ned og installere gjorde den også egnet til å integrere i nettportalen til forlaget. Selve simuleringen ble utviklet i .net og kjører på klientsiden for å ikke overbelaste kundens server.


Hvordan ble prosessen frem til resultatet?
For Puls Førstehjelp, Automatiseringsteknikk og Ventilasjonsfag holdt vi møter med kunden omtrent annenhver uke dersom det var nytt å vise eller mer vi trengte å diskutere og få svar på. For ambulansefag var møtene langt sjeldnere.


Felles for alle prosjektene er at målet ble i stor grad til underveis i prosjektperioden og basert på tilbakemeldinger fra møtene og egen testing.Hero

Hvem var involvert i prosessen?
Puls Førstehjelp:
Utviklere (Sonat): Lauritz med rådgivning fra Rikki
Prosjekteier og medforfatter (FF): Mona Lien
Faglærer og medforfatter (via FF): Camilla Hasle Myrvoll
Fotograf (via FF): Matt Kemp
Medieansvarlig (FF): Ellen Glimstad
Design og ux (FF): Kristian Viken


Panteautomat - AR og Ventitek AR:
Utviklere (Sonat): Lauritz og Terje W
Workshops og konsept på Panteautomat - AR: Kaya (Tidligere These Ways)
GUI Design på Ventitek AR: Christian L C (These Ways)
Prosjekteier (FF): Gro Brath
Faglærer og forfatter (via FF): Jon Eirik Darre
Faglige rådgivere på ventilasjonsteknikk (via FF): Friis (luftkvalitet.no)


Ambulansefag:
Utviklere (Sonat): Lauritz og Bendik B
Workshops og konsept på Panteautomat - AR: Kaya (Tidligere These Ways)
Prosjekteier (FF): Mona Lien
Faglærere og Rådgivning (via FF): Ole Jonny Kloster, Nina Vatland, Eirik Illguth
UX (FF): Kristian Viken
Medieansvarlig (FF): Ellen Glimstad (før hun sluttet i Desember)


Simulator i reguleringsteknikk:

Utviklere: Terje W (Sonat) og Carina S (These Ways)
Prosjekteier (FF): Gro Brath
Faglærer og forfatter (via FF): Jon Eirik Darre
Faglige rådgivere på ventilasjonsteknikk (via FF): Friis (luftkvalitet.no)
Rådgiver og utvikler av den originale simulatoren (via FF): Finn Akre Haugen

Hva ble resultatet?
Puls førstehjelp var en suksess. Det er overlevert, publisert og ligger tilgjengelig for studenter og lærere på kundens e-portal bak betalingsmuren deres under puls.fagbokforlaget.no .
AR-prosjektene kom i mål som avtalt.
Ambulansefag er fremdeles under utvikling.


Hva er effekten av resultatet?

Puls Førstehjelp ble svært godt mottatt. Dette prosjektet vant Vrinn Awards prisen for "Beste XR-prosjekt til utdanning" i 2022.


Thomas og Lauritz ble invitert til å dele stand med Fagbokforlaget på messen "Læring på Digitale Flater". Her holdt Lauritz foredrag om Puls Førstehjelp. På standen holdt vi demonstrasjoner av både Puls Førstehjelp og AR-prosjektene.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment