Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Sonat omfattes av åpenhetsloven. Det innbærer at Sonat må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss. Loven fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder egen virksomhet, våre leverandører og deres verdikjede samt forretningsforbindelser. Loven pålegger virksomheter til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å avdekke risiko og brudd, og sette inn tiltak om nødvendig. Det medfører også en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.


Sonat har følgende forpliktelser i forhold til Åpenhetsloven

  • Vi må ha en aktsomhetsvurdering i tråd med OECD`s retningslinjer
  • Legge frem en redegjørelse for vårt arbeid med vurdering av aktsomhet knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Være transparente for alle

Dersom du ønsker informasjon fra Sonat og vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en mail til post@sonat.no. Vi oppfordrer deg til å være så konkret og tydelig som mulig i din henvendelse slik at vi kan gi en god besvarelse.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment