Vårt Engasjement for Bærekraft
Sonat tror vi på å drive forretning på en måte som fremmer en bærekraftig fremtid, og vi er derfor blant annet miljøfyrtårnsertifisert. Vi forstår viktigheten av å beskytte vår planet og sikre velstanden til kommende generasjoner. Derfor er bærekraft integrert i alt vi gjør - fra de produkter vi skaper, til de prosesser vi implementerer, og de samfunn vi støtter.


Bærekraftige løsninger
Våre produkter og tjenester er designet med tanke på miljøet. Vi fokuserer på å minimere avfall, redusere energiforbruket, og bruke materialer som er bærekraftige og gjenbrukbare. Vår innovasjon sentrerer rundt å skape løsninger som ikke bare møter dagens behov, men også fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte


Ansvarlig drift
Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre interne prosesser for å redusere vårt karbonfotavtrykk. Dette inkluderer alt fra å optimalisere våre kontorers energieffektivitet, til å implementere hjemmekontor der det er mulig, og å fremme bruk av offentlig transport blant våre ansatte. Vårt mål er å være et karbonnøytralt selskap innen 2030.


Samarbeid for endring
Vi tror på kraften av samarbeid for å oppnå bærekraftige mål. Derfor jobber vi sammen med leverandører, kunder, og partnere som deler vårt engasjement for miljøet. Sammen utforsker vi nye måter å drive virksomhet på som kan gagne både folk og planeten.


Vårt samfunnsansvar
Bærekraft handler ikke bare om miljøet, men også om menneskene. Vi engasjerer oss i samfunnet gjennom initiativer som støtter utdanning, innovasjon, og sosialt entreprenørskap. Vi har etablert en startup, skalert opp og kommersialisert Youwell som er blitt en nasjonal digital helseplattform. Gjennom disse initiativene håper vi å inspirere en ny generasjon til å ta bærekraftige valg i deres liv og virke.


Bli med på reisen
Vi inviterer våre kunder, partnere, og samfunnet til å bli med oss på denne bærekraftsreisen. Sammen kan vi skape en positiv endring for planeten og bygge en lysere fremtid for alle. Bli en del av løsningen - utforsk våre bærekraftige produkter og initiativer i dag. Ta gjerne kontakt med oss om innspill til hvordan vi kan bli bedre på post@sonat.no

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment