Sonat leverer en rekke tjenester innenfor design, arkitektur, lavkode og programvareutvikling. Vi har sterke fagmiljø innen skybasert arkitektur og dataplattform. Vi har også et eget team som arbeider med dataanalyse og maskinlæring. I tillegg skal vi bidra til å gjøre våre kunder bedre ved at vi kan bidra til å utvikle våre kunders egen kompetanse og bidra til kunnskapsoverføring fra våre ansatte til kundens ansatte.

 • Teknologi

  Sonat har noen av de fremste eksperter på å lage gode digitale opplevelser og løsninger. Vi lager gode løsninger basert på Java og Open source. Vi har også tung kompetanse med bruk av Microsoft teknologi. Stadig flere av våre kunder tar i bruk skytjenester og vi bygger stadig dypere kunnskap om det. Det gjør oss meget leveransedyktig som rådgivere for våre kunder og best rustet til å dra nytte av de nye mulighetene som daglig publiseres på skyplattformene som Azure,Amazon og Google her. Vi har også de to siste årene bygget opp en av de tyngste og beste fagmiljøene innen maskinlæring, kunstig intelligens, virtuall reality og augmented reality.

  Les mer
 • Forretningsutvikling

  Hvordan lykkes du med digital tjeneste- og produktutvikling? Vi kan bistå med å definere, designe og utvikle digitale produkter og tjenester. Vi er opptatt av å utvikle brukerorienterte produkter og tjenester. I praksis benytter vi Foresight metodikk, Design Thinking-metodikk, Lean Produktutvikling med prototyping og brukertesting og smidig utvikling for å skape digitale tjenester og produkter som setter mennesker sine behov i sentrum.

  Men hvor starter reisen med oss?

  Først - gi oss et vink, så vi kan snakke sammen og finne ut om vi er en god match. Så kan reisen se slik ut:

  Les mer
 • Machine Learning & AI

  Machine Learning uses powerful algorithms on potentially vast datasets to extract information, learn patterns and make predictions. This gives our customers access to better decision making, task automation, and efficient predictions better than humans could do alone. We assist from idea to production — from the identification of valuable business queries and solution architecture, to data flow, algorithm development, evaluation and operationalisation.

  Les mer
 • Management

  Sonat tilbyr rådgivingstjenester til våre kunder som ønsker å etablere gode strategier for digitalisering. Den teknologiske utviklingen akselererer og som en ledende aktør er vi forpliktet til å være kjent med de overordnede teknologiske utviklingstrekk. Vi vil gjennom vår brede erfaring med digitalisering kunne bidra til at våre kunder kan skape nye forretningsmessige muligheter ved å ta i bruk ny eller utnytte eksisterende teknologi. Våre tjenester retter seg mot strategisk planlegging, tjenestedesign, AI strategier, prosessforbedring, anskaffelser av IT løsninger og arkitekturplanleggging

  Les mer
 • XR – Virtual and Augmented Reality

  Vi kan gjøre dine ideer til virkelighet.

  Sonat Consulting har flere års erfaring med å lage Virtual Reality(VR) og Augmented Reality(AR) løsninger for kunder. Etterhvert som teknologien har blitt bedre og utstyret har blitt rimeligere har vi sett en økende interesse hos kunder for å ta dette i bruk.

  Les mer
 • Kompetanseutvikling

  Vi har fokus på utvikling av kurs og trening for våre kunder.
  Alle kurs som tilbys våre kunder er kvalitetssikret og referanser kan oppgis om ønskelig.

  Les mer
Environment