Hero

Teknologi

Sonat har noen av de fremste eksperter på å lage gode digitale opplevelser og løsninger. Vi lager gode løsninger basert på Java og Open source. Vi har også tung kompetanse med bruk av Microsoft teknologi. Stadig flere av våre kunder tar i bruk skytjenester og vi bygger stadig dypere kunnskap om det. Det gjør oss meget leveransedyktig som rådgivere for våre kunder og best rustet til å dra nytte av de nye mulighetene som daglig publiseres på skyplattformene som Azure,Amazon og Google her.

Vi har også de to siste årene bygget opp en av de tyngste og beste fagmiljøene innen maskinlæring, kunstig intelligens, virtuall reality og augmented reality.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

  • Frontend utvikling
  • Backend utvikling
  • Sky arkitektur
  • DevOps
  • Continuous integration
  • API utvikling og integrasjon
  • Sikkerhet

Javateknologi

Vi har meget god kompetanse på javateknologi. Vi utvikler løsninger for både telecom, media, bank og forsikring basert på denne teknologien. Det omfatter integrasjon mellom ulike teknologier og systemer for å skape forenkling og automatisering av prosesser.

Maskinlæring

Et av de områdene som det knytter seg store forventninger til i årene fremover er maskinlæring. Maskinlæring er et område som har eksplodert i interesse i mange bransjer pga nye muligheter til å samle inn data. I kombinasjon av økt forståelsen av hvordan man trener opp maskiner basert på matematikk og statistikk gir dette en ny mulighet til å utvikle gode prediksjonsmodeller. Vi har kompetanse på Azure ML, IBM Watson, MS SQLserver R, Python og Spark og kan vise til prosjekt med oppsiktsvekkende gode resultat.

Microsoft teknologi

Vi har sterk kompetanse på Microsoft teknologi. Det omfatter front-end teknologi med javascript såvel som C#, ASP.NET, og MS SQL server. Vi har erfaring med utvikling av løsninger for saksbehandling i bank, nettportal for eiendomsmegling, håndtering av teknisk dokumentasjon, mobil bank og rapporteringsløsninger.

Mobil teknologi

Vi har kompetanse og erfaring med utvikling av mobile løsninger basert på alle plattformer. Det omfatter Apple IOS og Android. Løsningene som vi omfatter mobilbank, ledelsesrapporteringsløsninger og helse- og omsorgsløsninger. Et eksempel er HoNOS for Helse Møre. HoNOS er et analyseverktøy for ambulerende team innen psykiatri i Helse Møre. Verktøyet benyttes som beslutningsstøtte ifm planlegging av et behandlingsforløp.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment