Hero

Management

Sonat tilbyr rådgivingstjenester til våre kunder som ønsker å etablere gode strategier for digitalisering. Den teknologiske utviklingen akselererer og som en ledende aktør er vi forpliktet til å være kjent med de overordnede teknologiske utviklingstrekk. Vi vil gjennom vår brede erfaring med digitalisering kunne bidra til at våre kunder kan skape nye forretningsmessige muligheter ved å ta i bruk ny eller utnytte eksisterende teknologi. Våre tjenester retter seg mot strategisk planlegging, prosessforbedring, anskaffelser av IT løsninger og arkitekturplanleggging.

Vi leverer kundetilpassede tjenester som:

  • Digital strategi
  • Foresight (Fremsyn), Design Thinking og visualisering
  • Maskinlæring / AI strategi
  • Prosessforbedring
  • Prosjektledelse
  • Arkitekturrådgiving

Digital strategi og planlegging

Vi arbeider med utvikling av strategier for å skape gode brukeropplevelser og digitale tjenester.
Vi tar utgangspunkt i våre kunders nå-situasjon og i samarbeid med våre kunder tegner vi opp et fremtidsbilde.
Veien frem mot dette målbildet planlegger vi i lag og gjerne i etapper.
Her har vi erfaring fra prosjekter innen bank, forsikring, offentlig sektor og helse.

Prosessforbedring og LEAN

Vi har sterk faglig kompetanse innen prosessforbedring og LEAN. Vi vektlegger teamutvikling, medarbeiderinvolvering og bruk av visuelle virkemiddel.

Vi har også utviklet et treningstilbud i bruk av verktøy som A3, verdistrømsanalyse og forbedringstavler. Våre kunder innen dette området omfatter industri, offentlig, finans, media og akademia.

IT Prosjektledelse

Vi har kompetanse til å lede både IT utviklings- og implementeringsprosjekt.
Vår kompetanse omfatter en metodisk tilnærming til prosjektledelse. Gjerne basert på PRINCE2.
Vi har erfaring med å lede prosjekt innen både privat og offentlige virksomheter.

IT anskaffelse

Vi har erfaring med IT anskaffelser innen områdene Lønn, Personal, CRM, ERP og økonomiløsninger. Vår kompetanse omfatter prosjektledelse, kravspesifikasjon, prosessutvikling, kontraktsforhandlinger, leverandøroppfølgning, gjennomføring av godkjenningstester, organisasjonsutvikling og gevinstrealisering.

Som eksempel kan nevnes anskaffelse av personalsystem til et stor offentlig virksomhet med 5000 ansatte.

Design thinking, UX design, og innovation

Vi arbeider med utvikling av strategier for å skape gode brukeropplevelser og digitale tjenester. Vi har sammen med sterke fagpersoner etablert These Ways. These Ways er et innovasjon og design studio som levere konsulenttjenester innen Design-led Transformation, tjenestedesign, Agile Coaching, UX og visuell design. Vi mener Design Thinking metodikk er essensielt for å definere en bærekraftig forretningsmodell. Og selvsagt skal vi designe tjenester som brukerne ikke bare KAN bruke – men som de ELSKER å bruke.

Her har vi erfaring fra prosjekter innen bank, forsikring, energi, industri, offentlig sektor og helse

These Ways

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment