Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Vi lever i en verden med hurtig endring, vi har derfor fokus på utvikling av kurs og trening for våre kunder og ansatte. Det er komplekst å jobbe med mennesker og teknologi, og enda mer komplekst er det å endre vaner og rutiner til menneskene og utvinne det beste av hva teknologien kan tilby oss.

Alle kursene vi tilbyr er kvalitetssikret og referanser kan oppgis etter ønske.

Hvordan skape effektive prosesser?

Vi har på en morsom måte laget et dagskurs og trening i prosessutvikling. Vi benytter her et spill fra Cardiff University for å simulere hva som skaper gode og effektive prosesser. Dette kombinert med noen grunnleggende analyseverktøy for prosesser.

prosessforbedringsspillet

Hva er god prosjekteierstyring og styringsgrupppearbeid?

Kurset og treningen tar utgangspunkt i hva som er den mest effektive måten å utøve prosjekteierskap. Vi vil her berører viktige styringsprinsipp, styringsområder og beslutningspunkt i et prosjekt.

Prosjektmodellen som legges tilgrunn er basert på PRINCE2 begreper. Kurset og treningen går over en dag.

Produktark – prosjekteierstyring

Spillifisering

Vi har utviklet et konsept for Spillifisering eller Gamification av forskjellige typer virksomhetsprosesser.
Det kan være innen finans, forsikring, helse eller kundeservice. Prinsippene kan også brukes for utforming av målesystemer og måleparametere relatert til virksomhetsprosesser.

Produktark – spillifisering

Battle of Code – Hvem er din Codemaster?

Utfordringen for de fleste IT ledere som skal arrangere interne sosiale og faglige samlinger er å finne frem til et godt innhold.Det utfordrer kreativiteten og er også arbeidskrevende å forberede.

Battle of Code er et opplegg som skaper stor entusiasme og engasjement hos deltagerne.
Dette er et konsept som passer godt inn i dagssamlinger for IT avdelinger og IT team.
Her får deltagerne bryne seg på en konkret programmeringsoppgave der målet er å designe, utvikle og teste egenutviklet programvare innenfor en meget kort tidsramme.

Produktark – Battle of Code

Maskinlæring

I dag genereres enorme datamengder (transaksjoner, sensorer, interaksjoner, web-klikk mm) som skaper utfordringer og muligheter for bedrifter som lagrer dataene. Effektiv bruk av slike forretningsdata gir konkurransefordeler. Målet med dette kurset er å gi en introduksjon til avansert data analyse, også kalt maskinlæring eller prediktiv modellering, for å forutsi fremtidige hendelser og «next best action».

På kurset lærer du å anvende slike metoder, samt å beregne forretningsverdi for analysetiltak.

Produktark – Maskinlæring