Hero

Forretningsutvikling

I tett samarbeid med deg, kunden vår, bistår vi med å snu utfordringer til muligheter og bærekraftige løsninger for vekst, innovasjon og lønnsomhet. Vi kan bidra fra start til gjennomføring og videre raffinering. Våre forretningsutviklere er opptatt av å hjelpe der det er behov og fra det utgangspunktet som er. Nøkkelen til vellykkede endringer handler om god innsikt, reelle behov og løsninger som skaper høy verdi for folk og forretning.

Vi deler kompetanse i hele prosessen – for det er sammen vi lykkes best.

Steg 1. INNSIKT

For å utvikle brukerorienterte, unike og lønnsomme tjenester er det essensielt med innsikt om brukernes behov. Det kan være kunder eller interne tjenester. Samtidig er det viktig å utvikle verdiforslag i tråd med selskapets strategi, de interne styrkene og mulighetene, trendene i markedet og konkurrentenes utvikling. Det er flere verktøy du kan bruke for å innhente innsikt, vi har et utgangspunkt vi tilpasser til deres behov. Vi har også utarbeidet et konsept for innsikt, som gjør det lett å teste oss ut. Les mer her.

Steg 2. DEFINER PROBLEMET

Har du løsningen? Det er fristende og naturlig for oss å lete etter løsning, nesten umiddelbart, men er du sikker på at det er rett problem du løser? Innsiktsarbeidet har gitt oss noen nøkkelfunn, dette gir oss et godt utgangspunkt for å definere problem vi ønsker å løse for en gitt kundegruppe eller brukere av en tjeneste. Å stille spørsmålstegn ved hvorfor man skal løse et problem og om det er et problem noen faktisk er villig til å betale for, eller lære seg å bruke, er viktig. Definer derfor tydelig hvilke problem man ønsker å teste ut om man kan løse. Speid etter de beste problemene å løse, før du begynner å tenke på løsning. Les mer om her.

Steg 3. IDE / INNOVASJONS WORKSHOP

Samfunnet vårt er i konstant endring, og hastigheten har økt, vi må alle endre oss raskt for å møte nye kundebehov og nye konkurransesituasjoner. Men opplever du som mange andre, at det er lettere sagt enn gjort?

Innovasjon og effektivisering kommer som oftest på toppen av en allerede full arbeidsdag. Så hvordan drive gode innovasjonsprosesser og finne nye forretningsmuligheter?

Hvordan dette kan gjennomføres? Les mer her.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment