Hero

Innsiktsarbeid - Vil du ta bedre beslutninger?

Av Trine Aa. Tolfsby og Cecilie Haug

Publisert 12.12.2022

For å utvikle brukerorienterte, unike og lønnsomme tjenester er det essensielt med innsikt om brukernes behov. Samtidig er det viktig å utvikle verdiforslag i tråd med selskapets strategi, de interne styrkene og mulighetene, trendene i markedet og konkurrentenes utvikling.

Vi kan bistå med å innhente innsikt, enten som del av en designsprint, videreutvikling av en tjeneste eller eksempelvis ved oppstart av et nytt selskap.

Slik kan en innsiktsreise med oss se ut:

Steg 1. OPPSTART

- Enes om målet for innsiktsarbeidet

- Kartlegge hvilken innsikt vi alt har.

- Hvilken ny innsikt trenger vi?

- Hvem er målgruppen?

- Hvem er de ulike stakeholderne?

Steg 2. VALG AV METODE

- Definere utvalget vi trenger

- Velge hensiktsmessig metode for innsiktstarbeidet

- Spørreskjema

- Samtaleguide

Steg 3. DATAINNHENTING

- Dokumentasjon

- Booke samtaler

- Gjennomføre intervju/observasjon/workshops

- Akkumulering, referat og rapport

Steg 4. RAPPORTERING OG PRESENTASJON

- Presentasjon med nøkkelfunn

- Diskutere veien videre

VÅRE FORRETNINGSUTVIKLERE
  Bergen
  C. Sundts gate 17-19
  5004
  Kontaktperson
  Jonny Klemetsen
  Oslo
  Universitetsgata 2
  0164
  Kontaktperson
  Haakon Skramstad