Hero

Norne Securities

Norne Securities AS er et norsk verdipapirforetak fra Bergen, som tilbyr tjenester innen verdipapirhandel, analyse og finansiell rådgiving.

Hva er kundens utfordring som skal løses?
Ekstern leverandør som ikke klarer å levere på pris, tid og kvalitet.
Time to market
Tid var/er et problem
Forretningslogikk flere steder, vil samle det ett sted

Hvilken tilnærming ble valgt?
Inhouse istedenfor outsource
Lean-tilnærming, løser utfordringene etter hvert som de kommer
Tok ut mer og mer av den tekniske gjelden og skrev den om til nye moderne rammeverk/teknologi, med agile approach - med rask feedback.

Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?

Raskere leveranse
Ved å bruke agil tilnærming, kommer produktet fortere til markedet med produkter som kundene ønsker. Øker verdi i de tekniske løsningene

Hvordan var prosessen frem til resultatet?

Løser små oppgaver om gangen, bygge stein på stein
Iterativt, hyppige prod.settinger, flat kommunikasjonen mellom teammedlemmene
Høy grad av beslutningsmyndighet

Hvem var involvert i prosessen?
Produkteier og utviklerne, rådgiverne/sluttbrukerne
Teamlead, arkitekt, utvikler

Hva ble resultatet?
Bygget en helt ny arkitektur, for å basere fremtidige kundeflater for å ivareta kundenes behov på en bedre måte enn en outsourcet lev. kunne gjort.
Legge på nye tjenester og produkter og funksjonalitet. Endte opp med APIer som fasiliterte nye produkter. Laget en app i azure. Skybasert arkitektur i azure. Kryssplattform, tjenestebasert. Integrering med egne identity provider og eksterne.

Hva er effekten av resultatet?
Time to market - rask leveranse hvis noe trengs umiddelbart.
Reagere lynrask på tilbakemeldinger
Bedre kundeopplevelse, mindre feil og mangler
Ønske om å bli mer profilert - lykkes. Egne kunder og ikke bare fra bank
Med å ta alt til skyen har det blitt mer kostnadsbesparende, mindre team til å lage det samme som et stort team.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment