Hero

Beerenberg

Beerenberg er et serviceselskap som spesialiserer seg på stillasarbeid i Nordsjøen. Yrket er utsatt for mye småskader på personer som kunne vært unngått med bedre hensyn til sikkerhetsrutiner.

Hva er kundens utfordring som skal løses?

Beerenberg ønsket å utvikle en løsning for en mer engasjerende HMSK-opplæring; et kurs i VR. Dette skulle være med å øke kunnskapen rundt god HMSK. For å sikre høyest mulig grad av konvertering blant Beerenbergs ansatte ønsket Beerenberg en løsning for onboarding og markedsføring rettet mot de ansatte. Beerenberg så at uten dette er det betydelig risiko for at VR-settet blir «liggende i esken» og ikke tatt i bruk. Beerenberg ønsket derfor en onboardingsprosess og utrulling for å skape forventning og øke interessen. Den bør ha en “wow-faktor”!

Kunden var i stor grad avhengig av en leverandør for sine produkter og kundeflater og ønsket å kunne utvikle og forme disse selv. De ønsket også å bygge opp intern kompetanse for å kunne levere nye produkter og tjenester i organisasjonen. De var vant til å vente lenge på ønsker og tilpasninger fra tredjepartsleverandører. De ønsket derfor å bygge team og kompetanse for å kunne utvikle kostnadsbesparende og effektiviserende digitale løsninger.

Vi ble utfordret på å utvikle et forprosjekt som inneholdt en opplæringssekvens i VR-bruk. Etter endt opplæring skulle spilleren få et glimt av hvordan vi løste å representere et VR-miljø på en oljeplattform. Dette skulle kjøre som en native app på Quest 2 VR-sett. Forprosjektet skulle både gi kunden erfaringen med å jobbe med oss og for at de skulle kunne bruke det til å selge inn et utvidet HMS-kurs i VR overfor ledelsen sin.

Hvilken tilnærming ble valgt?

These Ways var i stor grad involvert i styringen av prosjektet og kundekommunikasjonen. De sto for planleggingssesjonene og for brukertesting.
VR-miljøet ble modellert opp basert på (gigantiske) 3D-filer. Disse ble redusert, optimalisert og teksturert ved hjelp av Lauritz sin erfaring med 3D og Blender. Vi utviklet i Unity. Vi valgte å kjøpe en løsning for VR-interaksjon og bygge videre på denne for å gi oss et forsprang med å utvikle handlingene spilleren skulle være i stand til ved hjelp av hendene sine.

Hvorfor ble denne tilnærmingen valgt?

Denne tilnærmingen ble valgt for å øke effektiviteten og for å gi kunden en god opplevelse med samarbeidet.

Hvordan ble prosessen frem til resultatet?

3D-filene fra kunden var svært tunge, disse ble derfor modellert over med egnet geometri. These Ways kjørte workshops og innsiktssamtaler - for å danne grunnlaget for de rådene vi skulle gi dem. Vi holdt jevnlige møter hvor vi presenterte fremgang og veien videre. Til slutt hadde vi en vellykket brukertesting sesjon med kolleger fra Beerenberg og oppsummerende presentasjonsarbeid.

Hvem var involvert i prosessen?

Salgsprosess: Thomas, Rikki, Lauritz og Hogne
Utvikling og 3D: Lauritz (Sonat)
Prosjektstyring og presentasjonsarbeid: Iselin Kornli (These Ways)
GUI Design, konseptarbeid, brukertesting og presentasjonsarbeid: Christian L C (These Ways)
Prosjekteier: Rene Molijn (Beerenberg)
Beerenberg ellers: Kjetil Stockel-Kvamme (VR enthusiast i styret), Ernst Hosmann
Faglige rådgivere på HMS og stillasarbeid fra Beerenberg: Ole Agnar Havn og Raymond Teigland

Hva ble resultatet?

Prosjektet har designet en kursplan som tar brukeren fra start til slutt gjennom et HMS-kurs.En fullt brukbar VR-app er bygget og brukertestet med gode tilbakemeldinger

Vi overleverte en Quest 2 app til sideloading. Vi lånte dem et Quest 2 VR-sett over en lengre periode. Dette ble brukt til guerilla demonstrasjoner i gangene hos Beerenberg. For det utvendige miljøet oppnådde vi en stor grad av realisme ved hjelp av håndplasserte teksturer. Appen oppfyller alle kriteriene som ble satt, og vel så det.

Hero

Hva er effekten av resultatet?

Tilbakemeldingene fra kunden har vært svært gode - de var imponert over prosessen og sluttresultatet. Prosjektet og erfaringen ble også brukt som tema for en fagdag-presentasjon. Ellers gir prosjektet også en del gevinster;

- Merkevarebygging for Beerenberg
- Kulturbygging for de ansatte
- Rekruttering
- Potensielle nye samarbeid

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment