Hero

BKK TAR I BRUK ROBOTISERING OG MASKINLÆRING

Arbeidsoppgaver

Vi innehar rollen som arkitekt/prosjektkoordinator/utvikler i robotprosjektet for BKK, Leadutvikler ifm utvikling av React Components prosjekter, utvikler i PAIN prosjektet og utvikler/arkitekt i DEKO prosjektet.

Formål

Formålet med robotprosjektet er å lage prognoser og ekspertsystemer for optimalisering av varmekraftverk og fjernvarme. Ved å analysere tidsseriedata har vi lykkes i å lage gode prognoser for kundeforbruket. Kundeforbruket, sammen med kraftverksproduksjon, kan brukes til å beregne optimal bruk av en dampturbin som bruker overskuddsvarme. Prosjektet støtter også BKK Varme med datainnsamling og dataanalyser.

Formålet med React prosjektet var å lage et bibliotek av gjenbrukbare komponenter, eller byggeklosser om du vil, som kan brukes både i prototyping og produksjonsarbeid. Komponenten skal støtte ulike temaer brukt i ulike virksomheter innad i BKK.

Formålet med PAIN er å lage konsekvensanalyser ved planlagt brudd i BKKs infrastruktur som for eksempel utstyr og kabler. Ved å analysere grafen og beregne stier mellom ulike punkter i både den fysiske og den virtuelle infrastrukturen kan man beregne konsekvenser et slikt brudd har for ulike kunder i nettet.

Formålet med DEKO er å lage et system for autentisere og autorisere brukere på tvers av flere BKK-tjenester, i tillegg til å lever utvidet funksjonalitet med mål om å kunne dele både ressurser og kundebilder med andre, inkluder Kundeservice.


Teknologier brukt

React, Redux, Material UI, Typescript, Storybook, Styled-Components, Lerna, GitHub, Jest, Axe, WCAG, Atomic Design, Responsive web

Node, Jest, Mapbox, PostgreSQL, Python, Tensorflow, Flask, OrTools (mixed integer programmering), Azure Functions, Azure Application Insights, Azure Data Factory, Azure Data Lake Analytics, Azure Data Lake , Azure Event Grid, Azure Event Hub, Azure Key Vault, Azure Runbook, Azure Sql Database, Azure Sql server, Azure storage account, Azure Virtual machine, Azure Databricks, Azure Container Registry, SendGrid, Azure Cognitive Services, Azure Service Bus, Go, gRPC, Kubernetes, Auth0

Effekter

Robotprosjektet har gitt mulighet for BKK Varme til å optimalisere driften av anlegget på en måte som ikke var mulig før. Dampturbinen startes oftere og kjøres mye lenger enn tidligere, noe som har ledet til betydelig ekstrainntekt for BKK. Vi har også utviklet et system for å gi bedre råd om bruk av tilleggsenergi. Prosjektet har ledet til at BKK Varme har vunnet priser for å være et nytenkende fjernvarmeselskap.

BKK React Components effektiviserer utvikling av frontends både for prototyper og produksjons-applikasjoner og sørger for et enhetlig estetisk uttrykk og god brukervennlighet. Integrasjonen med storybook gjør det enklere for utviklere å se dokumentasjon for de ulike komponentene, samt fungerende eksempler for hver enkelt komponent.

BKK PAIN prosjektet gjør det mulig for BKK Digitek å optimalisere driften og vedlikehold av infrastruktur. Videre gir verktøyet svært presise konsekvensanalyser på kortere tid enn hva som var mulig tidligere.

Bergen
C. Sundts gate 17-19
5004
Kontaktperson
Jonny Klemetsen
Oslo
Universitetsgata 2
0164
Kontaktperson
Haakon Skramstad
Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 40
7011
Kontaktperson
Nadeem Qureshi
Environment